PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego

Zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego

Zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego w zakresie zarządzania, gromadzenia funduszy i komunikacji na Ukrainie

Głównym celem projektu jest budowanie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych w istotnych obszarach mających duże znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie, przekazanie doświadczeń Grupy Wyszehradzkiej (V4) i wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. W świetle konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie i przemian politycznych, konkretnym celem projektu jest rozwijanie podstawowych umiejętności społeczeństwa obywatelskiego (w tym zarządzania organizacjami pozarządowymi i personelem w terenie) łącznie z tymi, którzy mają do czynienia z sytuacją humanitarną.

Program budowania możliwości działania będzie się składał z 4 komponentów: szkolenia, wizyt studyjnych, doradztwa i działań związanych z budową świadomości. 1. Program szkolenia (7 szkoleń) zostanie zaprojektowany w taki sposób, żeby przekazać rady i umiejętności odpowiadające wyzwaniom, przed którymi stają organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie jako całość. Tematy szkoleń są następujące: Zarządzanie strategiczne i projektem, Komunikacja, Gromadzenie funduszy, Ochotnicy, Praca społeczna, Interwencja kryzysowa. 2. Wizyty studyjne będą stanowiły okazję dla kluczowego personelu z 4 lokalnych organizacji pozarządowych do spędzenia 1 tygodnia w biurze 4 partnerów projektu. 3. Usługi doradztwa i konsultacje będą udzielane uczestnikom szkoleń internetowo przez ekspertów organizacji partnerskich projektu w celu pomożenia uczestnikom w realizacji zadań ze szkoleń i wypracowywaniu nowych umiejętności. 4. Działania związane z budową świadomości są częścią imprez dyskusyjnych w krajach uczestników i konferencji w Kijowie.

Program budowania potencjału proponowany ukraińskim organizacjom pozarządowym będzie przewidywał okazje do szkoleń dla osób rozpoczynających działalność jako pracownicy organizacji pozarządowych, jak również dla bardziej doświadczonych pracowników organizacji pozarządowych w celu rozwijania specjalistycznych umiejętności. Działania będą prowadzone od maja 2017 roku do września 2018 roku. Projekt jest realizowany przez ADRA ze Słowacji, ADRA z Republiki Czeskiej, Węgierską Pomoc Baptystów, Polską Misję Medyczną i ADRA z Ukrainy i finansowany przez Fundusz Wyszehradzki.

Więcej informacji o darczyńcach i partnerach projektu można znaleźć na następujących stronach internetowych:

www.visegradfund.org

www.adra.sk

www.adra.cz

www.baptistasegely.hu

www.pmm.org.pl

www.adra.org.ua

Partnerzy projektu