PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Z wizytą w Polskiej Misji Medycznej

Z wizytą w Polskiej Misji Medycznej

Polska Misja Medyczna razem z organizacją pozarządową z Użhorodu (Ukraina) od 8 do 11 września miała okazjęna wspólną wymianę doświadczeń. Podczas wizyty zorganizowanej przez PMM ukraińscy partnerzy zapoznali się z funkcjonowaniem naszego Stowarzyszenia, sposobami świadczenia pomocy państwowej oraz tej oddolnej - obywatelskiej.

Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w 2-etapowym szkoleniu na temat budowania zespołu i dobrych praktyk w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Spotkali się z prezesem Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca działającej przy Szpitalu Klinicznym im. Dr Józefa Babińskiego w Krakowie, zapoznali się z ideą i sposobem funkcjonowania Stowarzyszenia MONAR Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień, jak również sposobami pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy (Caritas Archidiecezji Krakowskiej).

Wizyta studyjna odbywa się w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału zachodnioukraińskich organizacji pozarządowych dla przyszłej pracy z młodzieżą”, którego partnerem jest PMM. Celem programu jest zwiększenie wiedzy lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie pracy z młodzieżą, zarządzania projektami i zasobami ludzkimi, profilaktyki antynarkotykowej i przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

Projekt będzie realizowany przy współpracy 4 organizacji: Polskiej Misji Medycznej, Hungarian Bapitist Aid, Adra Slovensko oraz Life Aid, a finansowany przez Fundusz Wyszehradzki (https://www.visegradfund.org/).

Partnerzy projektu