PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

Wolontariusze PMM wyjeżdżają do Kenii

Wolontariusze PMM wyjeżdżają do Kenii

Wolontariusze PMM wyjeżdżają do Kenii

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Ministra Spraw Zagranicznych w ramach otwartego konkursu "Wolontariat polska pomoc 2016" trzech naszych wolontariuszy - studentów medycyny wyjeżdża na okres trzech miesięcy do szpitala w Muthale w Kenii. Pierwszy wolontariusz, Marcin Kiszka, jest już na miejscu, pozostała dwójka - Angelika Stellmach i Wojciech Sierocki – dotrą tam niebawem.

Wolontariusze po odpowiednim przygotowaniu w Polsce, będą prowadzić szkolenia – każda osoba z innego zakresu merytorycznego i dla innej grupy odbiorców oraz będą angażować się w codzienne życie szpitala – poranne obchody, badanie pacjentów, podawanie i dawkowanie leków, opiekę pielęgniarską, asystę przy cesarskich cięciach i innych zabiegach chirurgicznych, pomoc w prowadzeniu izby przyjęć, zaopatrywanie na bieżąco urazów.

Marcin Kiszka przeprowadzi szkolenia dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół oraz z sierocińca Nyumbani Village. Jego zadaniem jest przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej dróg rozpowszechniania chorób zakaźnych i ich pierwszych objawów, zasad odpowiedzialnego planowania rodziny i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową oraz niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem używek.

Wojciech Sierocki z kolei prowadzić będzie szkolenia dla kobiet ciężarnych i położnic przebywających w szpitalu. Wojtek przekaże przyszłym i młodym mamom informacje o zapobieganiu najczęstszym chorobom zakaźnym u niemowlaków, zasadach higieny i pielęgnacji dziecka, dbaniu o prawidłowy rozwój poprzez odpowiednie karmienie oraz stymulowanie rozwoju psychicznego i fizycznego.

Szkolenia prowadzone przez Angelikę Stellmach skierowane będą do pracowników szpitala, którzy opiekują się noworodkami a zakres tematyczny warsztatów obejmował będzie zasady prawidłowego przeprowadzania badania, racjonalnego żywienia i opieki nad dzieckiem; leczenia schorzeń i opieki nad wcześniakiem.

Szkolenia zostały przygotowane przy konsultacji specjalistów ze szpitali Przemienienia Pańskiego, Ginekologiczno-Położniczego oraz Szpitala Dziecięcego im. B. Krysiewicza i zostały uzupełnione przez profesjonalne  materiały dydaktyczne; plansze, plakaty, prezentacje multimedialne, opracowane przez wolontariuszy.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP