PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Gala 20 lat PMMM
Rozliczenie PIT z PITax.pl

Wolontariusze PMM wyjeżdżają do Kenii

Wolontariusze PMM wyjeżdżają do Kenii

Wolontariusze PMM wyjeżdżają do Kenii

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Ministra Spraw Zagranicznych w ramach otwartego konkursu "Wolontariat polska pomoc 2016" trzech naszych wolontariuszy - studentów medycyny wyjeżdża na okres trzech miesięcy do szpitala w Muthale w Kenii. Pierwszy wolontariusz, Marcin Kiszka, jest już na miejscu, pozostała dwójka - Angelika Stellmach i Wojciech Sierocki – dotrą tam niebawem.

Wolontariusze po odpowiednim przygotowaniu w Polsce, będą prowadzić szkolenia – każda osoba z innego zakresu merytorycznego i dla innej grupy odbiorców oraz będą angażować się w codzienne życie szpitala – poranne obchody, badanie pacjentów, podawanie i dawkowanie leków, opiekę pielęgniarską, asystę przy cesarskich cięciach i innych zabiegach chirurgicznych, pomoc w prowadzeniu izby przyjęć, zaopatrywanie na bieżąco urazów.

Marcin Kiszka przeprowadzi szkolenia dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół oraz z sierocińca Nyumbani Village. Jego zadaniem jest przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej dróg rozpowszechniania chorób zakaźnych i ich pierwszych objawów, zasad odpowiedzialnego planowania rodziny i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową oraz niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem używek.

Wojciech Sierocki z kolei prowadzić będzie szkolenia dla kobiet ciężarnych i położnic przebywających w szpitalu. Wojtek przekaże przyszłym i młodym mamom informacje o zapobieganiu najczęstszym chorobom zakaźnym u niemowlaków, zasadach higieny i pielęgnacji dziecka, dbaniu o prawidłowy rozwój poprzez odpowiednie karmienie oraz stymulowanie rozwoju psychicznego i fizycznego.

Szkolenia prowadzone przez Angelikę Stellmach skierowane będą do pracowników szpitala, którzy opiekują się noworodkami a zakres tematyczny warsztatów obejmował będzie zasady prawidłowego przeprowadzania badania, racjonalnego żywienia i opieki nad dzieckiem; leczenia schorzeń i opieki nad wcześniakiem.

Szkolenia zostały przygotowane przy konsultacji specjalistów ze szpitali Przemienienia Pańskiego, Ginekologiczno-Położniczego oraz Szpitala Dziecięcego im. B. Krysiewicza i zostały uzupełnione przez profesjonalne  materiały dydaktyczne; plansze, plakaty, prezentacje multimedialne, opracowane przez wolontariuszy.