PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

Szkolenie z Monitoringu I Ewaluacji

Szkolenie z Monitoringu I Ewaluacji

SZKOLENIE: Monitoring and Evaluation in Project Management

 

Organizator: Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, www.pmm.org.pl

Termin szkolenia:  7-8 listopada 2019 r., godz. 9:00 – 17:30

Miejsce: Centrum Obywatelskie,  ul. Reymana 20, Kraków (budynek Stadionu Miejskiego im. H. Reymana, I piętro)

Polska Misja Medyczna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie prowadzone przez ekspertów w dziedzinie monitoringu i ewaluacji projektów. Celem szkolenia jest nabycie narzędzi do planowania i wdrażania monitoringu i ewaluacji, które pozwolą lepiej planować zasoby w projekcie, skutecznie realizować zakładane cele oraz uwzględniać i przeciwdziałać ryzyku.

Szkolenie adresowane jest zarówno do koordynatorów projektów jak i inne osoby związane z administrowanie projektów w trzecim sektorze. Prowadzone będzie w języku angielskim i zakończone certyfikatem uczestnictwa.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O przyjęciu rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zarejestrować się na szkolenie kliknij TUTAJ

O Polskiej Misji Medycznej

Misją PMM jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie interwencji zdrowotnych i programów humanitarnych, które budują lokalny potencjał w biednych i wymagających wsparcia społecznościach na całym świecie. Nasze cele realizujemy poprzez bezpośrednią pomoc medyczną, edukację, pomoc humanitarną i rozwojową dla najbardziej poszkodowanych i potrzebujących. Naszymi beneficjentami są mieszkańcy najbiedniejszych regionów świata, uchodźcy i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Więcej informacji o PMM www.pmm.org.pl

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU:

Czwartek, 7. listopada 2019

Piątek, 8. Listopada 2019

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP