PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Projekt w Mjanmie

Projekt w Mjanmie

Wolontariuszki PMM, chirurg Renata Popik i anestezjolog Justyna Leszczuk, w trakcie swojego pobytu w Wakema w Mjanmie wykonały cały zakładanyy plan wyjazdu projektowego. Zakwalifikowały 52 pacjentów do operacji (część zabiegów przeprowadza właśnie druga tura lekarzy PMM w Mjanmie), konsultacje ambulatoryjne oraz szkolenia dla personelu szpitalnego.

Ponadto, w ramach projektu w szpitalu w Wakema zainstalowano aparat anestezjologiczny, kardiomonitor, lampę operacyjną, elektrokoagulacje, ssak; zakupiono narzędzia chirurgiczne oraz leki.

Operacje miały nie tylko ratować zdrowie pacjentów, ale także miały wymiar edukacyjny. Pierwsze operacje przeprowadzała Renata Popik, później zabiegi wykonywała lokalna chirurg samodzielnie pod  nadzorem lekarki z Polski.

Wolontariuszki przeprowadziły szkolenia anestezjologiczne z zakresu rodzajów znieczuleń ( przewodowe, miejscowe, ogólne) , przygotowania pacjenta do znieczulenia, rodzaju stosowanych leków, użycia sprzętu a także szkolenia chirurgiczne w tematach: badanie fizykalne, wywiad pod kątem planowanej operacji; przygotowanie chorego do operacji planowej i w trybie pilnym - leki, zabezpieczenie wkłuć dożylnych, cewnika Foleya, sondy nosowo żołądkowej w razie potrzeby, przygotowanie pola operacyjnego; pielęgnacja rany pooperacyjnej; pielęgnacja ran przewlekłych; drobne zabiegi w ambulatorium chirurgicznym instrumentarium, potrzebne środki; przygotowanie narzędzi chirurgicznych z uwzględnieniem technik sterylizacji; omówienie nowoczesnych opatrunków, zostały zastosowane i są nadal używane u tego poparzonego dziecka i w dwóch innych przypadkach; -profilaktyka zakażeń HIV, HCV, HBV; farmakoterapia pooperacyjna.

Rodzaje przeprowadzanych zabiegów: przepukliny pachwinowe z uwzględnieniem nowoczesnych technik, guzy wargi, guzy piersi, zmiany skórne guzowate, ropne; żylaki odbytu; znamiona barwnikowe; perforacja przewodu pokarmowego; guz ślinianki podżuchwowej; torbiel tarczycy.