PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Projekt w Azerbejdżanie

Projekt w Azerbejdżanie

W ramach projektu Polskiej Misji Medycznej „ROPA – Rodzic Opiekun Podstawą Azerbejdżanu”, współfinansowanego przez Fundację RITA – Przemiany w regionie. Fizjoterapeutka i terapeutka NTD-Bobath Małgorzata Foryt wraz z operatorem kamery Guillermo Luna odbyli 12 dniowy wyjazd do Azerbejdżanu. Projekt był realizowany w 4 centrach w 3 rożnych regionach kraju:

1. Centrum „Children’s Future” w Baku

2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dzieciom w Saatly

3. Shuvalanskie Centrum Rozwoju Dziecka w Shuvalan

4. Centrum Azerbejdżańskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii w Baku

Projekt zaowocował konsultacjami 40 dzieci, przeszkoleniem 26 osób pracujących na co dzień z dziećmi niepełnosprawnymi oraz 40 rodzin (około 100 osób) w temacie podstawowych zasad prawidłowej pielęgnacji dzieci oraz przekazaniem wskazówek terapeutycznych, które mogą być pomocne w dalszej terapii podopiecznych czterech centr, w których pracowali nasi wolontariusze.

W przeciągu 12 dni udało się również zgromadzić około kilkanaście godzin nagrań, które posłużą do stworzenia filmów instruktażowych, które będą przekazane wszystkim zaangażowanym w projekt: pracownikom danych centr, rodzicom zarówno już uczęszczającym na terapię, jak i tym w przyszłości. Materiał ma charakter edukacyjny jak i instruktażowy i będzie służył jako pomoc w pracy z dzieckiem i pomocy osobom, które na co dzień spotykają się z osobami niepełnosprawnymi.

Fizjoterapia niestety w krajach rozwijających się jest zepchnięta na dalszy plan, przede wszystkim dlatego, że wymaga planowania długoterminowego nie jest to coś, co przyniesie efekty w przeciągu kilku dni, czasem wymaga nawet kilku miesięcy, dlatego tak ważna jest pomoc specjalistów z zewnątrz, którzy wspomogą merytorycznie i praktycznie, zarówno ośrodki pomocy osobom niepełnosprawnym, jak również środowisko rodzinne.

Kontynuacja projektu. Plany na następne projekty.

Po tej krótkiej wizycie w Azerbejdżanie, nasuwa się jeden wniosek, niezbędna jest tam dalsza pomoc specjalistów z zagranicy, zarówno w Baku, gdzie są już ośrodki, w których rodziny dotknięte niepełnosprawnością dzieci mogą znaleźć pomoc, ale przede wszystkim w regionach, gdzie tych ośrodków jest znacznie mniej i brakuje specjalistów.

Niezwykle interesujący, ale i przynoszący szerokie spektrum pomocy może być projekt fizjoterapii ambulatoryjnej. Specjalista/specjaliści w ramach projektu mogliby przemieszczać się pomiędzy kilkoma ośrodkami niosąc „pomoc fizjoterapeutyczną” w rożnych regionach Azerbejdżanu, nie tylko bezpośrednią pomoc dla dziecka/osoby niepełnosprawnej, ale również prowadzenie szkoleń instruktażowych dla terapeutów i rodziny.