PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

Projekt dla dzieci w Azerbejdżanie

Projekt dla dzieci w Azerbejdżanie

1 czerwca, w Światowy Dzień Dziecka rozpoczynamy  projekt  „Rodzic-opiekun podstawą Azerbejdżanu”.  Adresujemy go do azerbejdżańskich rodziców dzieci z niepełnosprawnością, opiekunów oraz personelu zajmującego się ich terapią rozwojową.

Ze strony PMM realizują go fizjoterapeutki Izabella Hetman i Małgorzata Foryt a partnerem jest Azerbejdżańskie Stowarzyszenie Fizjoterapii w Baku. Działania projektowe będą realizowane właśnie w Baku oraz w regionie Ganja.

W ramach projektu zaplanowano: wizyty domowe oraz spotkania w centrach rehabilitacyjnych z instruktażem dla rodziców, indywidualne konsultacje pacjentów z udziałem opiekuna i terapeuty prowadzącego oraz happening nad morzem. Zakładanym rezultatem jest przygotowanie i przekazanie rodzicom i opiekunom  filmów instruktażowych na temat prawidłowej opieki wspomagającej rozwój dziecka niepełnosprawnego oraz stworzenie grup wsparcia rodziców w obu regionach.

Według danych statystycznych w 2011 roku w Azerbejdżanie zarejestrowanych zostało 59 207 dzieci niepełnosprawnych (UNICEF, Situation Assesment: People with Disabilities in Azerbaijan, 2011). Na rehabilitację do Centrum Rehabilitacyjnego w Baku prowadzonego Azerbijan Physiotherapy Association (AzPTA) uczęszcza  10 dzieci dziennie, w rejonie Ganja codziennie z usług rehabilitacji korzysta 7-8 dzieci. W krajach rozwijających się, takich jak Azerbejdżan, dużym problemem jest niska świadomość społeczna na temat niepełnosprawności oraz brak akceptacji niepełnosprawnego członka rodziny. Najczęściej są to ludzie odosobnieni, bez perspektyw na edukację, a w związku z tym na podjęcie aktywnego życia zawodowego. Rodzice dzieci chorych lub dotkniętych rożnego rodzaju niepełnosprawnościami nie są informowani przez lekarza o konieczności prowadzenia rehabilitacji, która rzutuje na przyszłość ich dzieci. Z drugiej też strony personel medyczny ma bardzo mały dostęp do możliwości dokształcania się w dziedzinie rehabilitacji i nowoczesnych technik neurorozwojowych. W wyniku tych czynników osoby niepełnosprawne zostają stygmatyzowane, piętnowane i zepchnięte na margines życia społecznego bez możliwości doświadczania świata.

 

Projekt jest kontynuacją współpracy Polskiej Misji Medycznej i Azerbejdżańskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii w ramach projektu w 2015r. 

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP