PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pracownik ukraińskiego NGO w PMM

Pracownik ukraińskiego NGO w PMM

W dniach 1-8 lipca 2018 w Krakowie odbyła się wizyta studyjna Tarasa Karamushki - doktora psychologii i pracownika ukraińskiego NGO. Podczas trwania wizyty gość zapoznał się z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna, jak również ze sposobami świadczenia pomocy państwowej, oraz tej oddolnej, obywatelskiej.

Taras wziął również udział w spotkaniu , podczas którego opowiedział uczestnikomo obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie, funkcjonowaniu ukraińskich NGO oraz o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Po prezentacji miała miejsce również dyskusja z pozostałymi gośćmi spotkania – Małgorzatą Olasińską-Chart z Polskiej Misji Medycznej oraz Wiesławem Danielcem. Wspólnie z uczestnikami spotkania nasz gość starał się odpowiedzieć na pytania dotyczące szans, wyzwań i zagrożeń dla ukraińskich NGO.

Wizyta studyjna odbywa się w ramach projektu, którego partnerem jest PMM: „Zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego w zakresie zarządzania, gromadzenia funduszy i komunikacji na Ukrainie”. Jego głównym celem jest budowanie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych na Ukrainie, przekazanie doświadczeń Grupy Wyszehradzkiej (V4) i wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy.Projekt realizowany jest przez ADRA ze Słowacji, ADRA z Republiki Czeskiej, Węgierską Pomoc Baptystów, Polską Misję Medyczną i ADRA z Ukrainy, a finansowany przez Fundusz Wyszehradzki (www.visegradfund.org) we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów (www.minbuza.nl).