PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

Poszukujemy wolontariusza - lekarza ginekologa

Poszukujemy wolontariusza - lekarza ginekologa

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna poszukuje

wolontariusza lekarza ginekologa z doświadczeniem w obsłudze USG

do wyjazdu w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia najczęstszych powikłań w ciąży poprzez szkolenia lokalnego personelu oraz doposażenie i remont ośrodków zdrowia w Dakarze i Ngohe w Senegalu” realizowanego w Senegalu przez Polską Misję Medyczną, współfinansowanego przez MSZ z programu Polska Pomoc.

W ramach projektu przeprowadzono remont ośrodka zdrowia St. Laurent Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Dakarze oraz zakupiono sprzęt medyczny, w tym dwa aparty USG.

Aktualnie poszukujemy lekarza ginekologa do przeprowadzenia szkoleń dla słuchaczy ostatniego roku Szkoły Pielęgniarskiej St. Martin w Dakarze z zakresu USG położniczego (okres 2 tygodni na przełomie października i listopada br.).

Szkolenia składają się z bloku teoretycznego (2 dni) oraz zajęć praktycznych (8 dni).

Program szkolenia USG:

1. Podstawy fizyki fal ultradźwiękowych.

2. Podstawy aparatury ultrasonograficznej (technika, sprzęt).

3. Anatomia ultrasonograficzna narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

4. Ultrasonografia w położnictwie:

Wymagania:

 

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV e-mailem na adres: xymena.dyduch@pmm.org.pl w terminie do 22 lipca br.

W przypadku większej liczby zgłoszeń skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przez Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna z siedzibą w Krakowie, ul.Rejtana 2, 30-510 Kraków zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn.zm. o ochronie danych osobowych. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego moje dane osobowe zostaną wprowadzone do zbioru danych “Wolontariusze medyczni” prowadzonego przez Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna i wykorzystywane do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie. Oświadczam, iż zostałem poinformowamy o prawie modyfikacji moich danych osobowych, a także o prawie żądania ich usunięcia ze zbioru danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sekretariat@pmm.org.pl

lub w przypadku niewyrażenia zgody na wprowadzanie danych osobowych do zbioru danych “Wolontariusze medyczni” umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przez Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna z siedzibą w Krakowie, ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn.zm. o ochronie danych osobowych.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP