PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Poszukujemy położnej/położnego

Poszukujemy położnej/położnego

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

poszukuje

położnej/położnego

do przeprowadzenia konsultacji w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia najczęstszych powikłań w ciąży poprzez szkolenia lokalnego personelu oraz doposażenie i remont ośrodków zdrowia w Dakarze i Ngohe w Senegalu” realizowanego w Senegalu przez Polską Misję Medyczną, współfinansowanego przez MSZ z programu Polska Pomoc.

W ramach projektu przeprowadzono remont ośrodka zdrowia St. Laurent Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Dakarze oraz zakupiono sprzęt medyczny, w tym dwa aparty USG.

Aktualnie poszukujemy położnej/położnego do opracowania rekomendacji dla programu nauczania Szkoły Położnych St. Martin w Senegalu.

W ramach zlecenia (umowa o dzieło) oczekujemy, że wybrany kandydat samodzielnie przeanalizuje program nauczania w Szkole Położnych St. Martin oraz opracuje rekomendacje dotyczące ulepszeń w tym programie zgodnie z wytycznymi WHO dla kraju i regionu, a w drugiej kolejności także z polskimi (europejskimi) wytycznymi.

Zlecenie (umowa o dzieło) będzie realizowane we wrześniu br.

Wymagania:

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV e-mailem na adres: xymena.dyduch@pmm.org.pl w terminie do 22 lipca br.

W przypadku większej liczby zgłoszeń skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przez Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna z siedzibą w Krakowie, ul.Rejtana 2, 30-510 Kraków zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn.zm. o ochronie danych osobowych. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego moje dane osobowe zostaną wprowadzone do zbioru danych “Wolontariusze medyczni” prowadzonego przez Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna i wykorzystywane do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie. Oświadczam, iż zostałem poinformowamy o prawie modyfikacji moich danych osobowych, a także o prawie żądania ich usunięcia ze zbioru danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sekretariat@pmm.org.pl

lub w przypadku niewyrażenia zgody na wprowadzanie danych osobowych do zbioru danych “Wolontariusze medyczni” umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przez Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna z siedzibą w Krakowie, ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn.zm. o ochronie danych osobowych.