PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Gala 20 lat PMMM
Rozliczenie PIT z PITax.pl

Pomaganie na szczycie

Pomaganie na szczycie

5895 m.n.p.m. to wysokość, na której rozpoczął się najwyżej położony maraton na świecie. Jego uczestnicy, by wziąć udział w biegu, musieli najpierw na szczyt samodzielnie wejść. Opiekę medyczną nad nimi sprawowała Polska Misja Medyczna. Współpraca przy Kilimanjaro Extreme Marathon była dla PMM okazją do rozeznania warunków i potrzeb ratownictwa górskiego na najwyższej górze Afryki.  Stowarzyszenie planuje zainicjowanie działań edukacyjnych w tym obszarze w Tanzanii.

            – Na Kilimanjaro z każdym rokiem wchodzi co raz więcej ludzi i są to wyprawy co raz lepiej zorganizowane i wyposażone, a jednak jakość pomoc medycznej, która jest udzielana poszkodowanym w drodze pozostawia wiele do życzenia – mówi Ewa Piekarska, prezes PMM, która uczestniczyła w wejściu na szczyt podczas Kilithonu – mamy w szeregach naszych wolontariuszy osoby z wiedzą i doświadczeniem odpowiednim, by szkolić tanzańskich ratowników i podnieść poziom pomocy. Będzie to poszerzenie zakresu naszych działań na kontynencie afrykańskim, gdzie między innymi prowadzimy szkolenia z zakresu ratownictwa specjalistycznego – zapowiada Ewa Piekarska.

Edukacja personelu medycznego, obok udzielania bezpośredniej pomocy medycznej jest jednym z podstawowych zadań,  które realizuje Polska Misja Medyczna w różnych rejonach świata. Podnoszenie poziomu wiedzy daje długofalowe rezultaty, a wyszkoleni przez PMM pracownicy szpitali, ośrodków i punktów zdrowia oraz klinik mobilnych na terenach, gdzie dostęp do pomocy medycznej jest mocno ograniczony, przekazują wiedzę dalej.  Tego typu projekt Stowarzyszenie chce realizować w Tanzanii. Ewa Piekarska nawiązała kontakt z dyrekcją parku narodowego, na którego terenie leży Kilimanjaro oraz z ambasadą RP w tym kraju; rozmowy trwają.

Kilimanjaro Extreme Maraton to najwyżej położony maraton na świecie, który odbył się w grudniu 2017r. Linia startu znajdowała się na szczycie najwyższej góry Afryki. Jego pomysłodawcą jest Polak, Michał Gawron. Polska Misja Medyczna w osobach Anny Gregorczyk i Ewy Piekarskiej objęła opieką medyczną jego uczestników.

Więcej o maratonie tutaj: http://kiliextrememarathon.com/