PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

Polska -Podaj Dłoń

Polska -Podaj Dłoń

Polska Misja Medyczna w okresie styczeń - kwiecień 2016 realizuje projekt "Podaj Dłoń" . Partnerami projektu są Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
- opracowana zostanie ankieta wywiadu medycznego w wersji polsko-arabskiej. Zostanie ona udostępniona na stronie PMM;
- opracowany zostanie moduł arabski aplikacji VOCAL- MEDICAL, służący do wykonania pogłębionego wywiadu medycznego przy braku możliwości komunikacji werbalnej;
- opracowany zostanie informator dla lekarzy nie mających doświadczenia w pracy z pacjentami z krajów arabskich;
- szkolenia dla pracowników służby zdrowia z rejonów graniczących ze Słowacją i Ukrainą w województwach: małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim;
- szkolenia dla wolontariuszy z zakresu organizacji i wspierania wolontariatu, oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych (psychologia tłumu, pierwsza pomoc, współpraca ze służbami mundurowymi, ratowniczymi, wspieranie JST);
- szkolenia dla pracowników urzędów, instytucji oraz działaczy organizacji pozarządowych z zakresu działań integracyjnych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Szczegółowe informacje o programie szkoleń i naborze uczestników będą uaktualniane na bieżąco na stronie PMM na Fb:
https://www.facebook.com/PolskaMisjaMedyczna/

Więcej informacji o szkoleniu dla wolontariuszy:
https://www.facebook.com/events/1561165644173691/

DOKUMENTY DO POBRANIA

ikona dokumentu

Szkolenie Wolontariusz

ikona dokumentu

Szkolenie Urząd

Partnerzy projektu

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP