PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

PMM współpracuje z biznesem

PMM współpracuje z biznesem

Polska Misja Medyczna od początku swojej działalności, czyli od prawie 20 lat, współpracuje z podmiotami biznesowymi. Przedsiębiorstwa, głównie z branży farmaceutycznej - ale nie tylko, wspierają działania stowarzyszenia na różne sposoby.

- Dziś dla biznesu naturalne jest nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi – mówi Marcin Choiński, Fundraising Manager Polskiej Misji Medycznej – ważna jednak jest otwartość każdej ze stron na perspektywę tej drugiej, ponieważ środowiska, w których działamy bardzo się od siebie różnią. Mamy jednak wspólny cel - zmianę naszego otoczenia na lepsze.

PMM w ostatnich miesiącach podjęła współpracę z firmami: Comarch - wspólne działania w obrębie telemedycyny, SOLINO Grupa Orlen - zabezpieczenie w magazynach 1050 kg tabletek do uzdatniania wody w razie klęski żywiołowej; SKAMEX – przekazanie materiałów medycznych; MACTRONIC, POLAR SPORT - wyposażenie zespołów pracujących w obszarach tropikalnych w specjalistyczny sprzęt niezbędny do pracy; GEDEON RICHTER - wsparcie finansowe; AWMIG - materiały promocyjne; Małopolski Związek Pracodawców LEWIATAN - wsparcie finansowe. Z kolei firma TME - Transfer Multisort Elektronik – wspiera PMM finansowo od maja 2016r. poprzez regularne wpłaty na konto.

Szczególnie ważną inicjatywą, w którą PMM zaangażowała się w tym roku jako partner wydarzenia jest Wschodnio-Europejskie BIZNES FORUM, które od 20 do 22 listopada odbędzie się we Wrocławiu. PMM między innymi weźmie udział w panelu dyskusyjnym „W jakie branże warto inwestować w Polsce?”. Dyrektor Programu Pomocy Humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, Małgorzata Olasińska-Chart weźmie udział w rozmowie obok ekspertów w dziedzinie inwestycji w nieruchomości czy przedstawiciela Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławia. Olasińska-Chart opowie, jakie zasadnicze korzyści dla biznesu płyną ze współpracy z PMM i z organizacjami pozarządowymi w Polsce w ogóle. Dzięki wspólnym działaniom z PMM biznes dostaje możliwość realizacji w praktyce swojej polityki CSR i dotarcia z jej efektami do mediów. PMM prowadzi działania w partnerstwie z lokalnymi oraz międzynarodowymi NGO, dzięki którym wspólna kampania w Polsce może wesprzeć wizerunek firmy komercyjnej także w innych krajach. Współpraca z NGO daje szansę na zaangażowanie pracowników wokół jednej, nadrzędnej idei pomocy.

Więcej informacji o Forum: easteuropeforum.com