PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

PMM pomaga w Papui Nowej Gwinei

PMM pomaga w Papui Nowej Gwinei

Polska Misja Medyczna poruszona  niepokojącymi informacjami o sytuacji w Papui Nowej Gwinei, którą kilkanaście dni  temu nawiedziło trzęsienie ziemi, postanowiła przekazać środki na pomoc medyczną w tym rejonie.  10 tysięcy złotych zostanie przekazane potrzebującym za pośrednictwem Catholic Diocese of Mendi.

 Z komunikatów podawanych przez organizacje pomocowe wynika, że pomoc do poszkodowanych dociera bardzo powoli, co może spowodować wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Zaniepokojeni tymi doniesieniami, postanowiliśmy podjąć działania. Prezes PMM Ewa Piekarska nawiązała kontakt z misjonarzami, z którymi współpracujemy w Papui, by dowiedzieć, jaka pomoc jest potrzebna w tym momencie. Natomiast 31 marca 2018r. wolontariusze Polskiej Misji Medycznej wyjeżdżają do Papui Nowej Gwinei, prowadzić działania projektowe, które realizujemy na tym terenie od 2015r.

Paweł Pudełko, specjalista urolog i mgr farm. Michał Tracz, wieloletni dyrektor szpitali, farmaceuta, wykładowca akademicki będą realizować kolejny projekt medyczny PMM w tym kraju. Pierwszy etap - realizowany w szpitalu Kundiawa, będzie skupiony na poprawie funkcjonowania szpitala. Wolontariusze PMM opracują procedury działania, książki reżimu sanitarnego i inne przydatne zasady, które usprawnią działanie szpitala a także przeprowadzą analizy zasobów i potrzeb oraz zaproponują ulepszenia i działania dla jego dalszego rozwoju. Paweł Pudełko przeprowadzi szkolenia z zakresu operacji endoskopowych i innych urologicznych oraz rozpozna potrzeby szkoleniowe na wydziale lekarskim lokalnego uniwersytetu medycznego. Drugi etap projektu PMM w Papui, realizowany w miejscowości Mendi, będzie polegał na przeprowadzeniu dwutygodniowego kursu składającego się z cyklu wykładów i warsztatów skierowanych do tzw. health officers w trakcie edukacji. Szkolenia obejmą takie obszary tematyczne, jak: tworzenie leków recepturowych, także na bazie roślin endemicznych, reżim sanitarny w ośrodkach opieki medycznej, pierwsza pomoc medyczna czy podstawy racjonalnej antybiotykoterapii.

Wszystkie działania będą realizowane w konsultacji i porozumieniu z dr. ks. Janem Jaworskim i zarządem szpitala w Kundiawe oraz ks. Markiem Woldanem i misją w Mendi.

Polska Misja Medyczna działa na tym terenie od 2015r. i w oparciu o wiedzę i zdobyte kontakty, udzieli wolontariuszom wszelkiego możliwego wsparcia logistycznego i merytorycznego. 

Możesz wesprzeć działania PMM w Papui Nowej Gwinei!

Wpłać pieniądze na konto nr: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem: Papua