PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

PMM dla Haiti II

PMM dla Haiti II

Jako wolontariusze Polskiej Misji Medycznej z sukcesem zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu pomocy dla Haiti. 

Poprawiliśmy los setek osób w najbiedniejszych dzielnicach kraju, pracując wraz z mobilną kliniką , realizując edukację medyczną, ale także dostarczając żywność i materiały dydaktyczne dla dzieci.

Wizyta ta pozwoliła nam również poznać sytuację na miejscu oraz ogrom potrzeb jakie tam występują, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia.

Haiti to rejon  nieustannie nękany i niszczony przez katastrofy naturalne to również najuboższy kraj półkuli zachodniej. 80% ludności Haiti żyje poniżej granicy ubóstwa, a około 60% w skrajnej nędzy. Ludzie każdego dnia po prostu walczą o przeżycie. Dostęp do świadczeń zdrowotnych jest mocno ograniczony, a lokalny system opieki medycznej jest niewydolny. 

Problemem jest również ograniczony dostęp do czystej wody i skażenie środowiska, co powoduje rozwój chorób zakaźnych, jak tyfus i malaria, oraz infekcje.

Wolontariusze PMM – ratownicy medyczni wyjadą na Haiti po raz drugi  w tym roku i będą pracować razem z zespołem lokalnego pogotowia ratunkowego i mobilnej kliniki. Będą nieść pomoc chorym, którzy nie mają stałego dostępu do opieki medycznej.

Będziemy również wspierali te lokalne organizacje poprzez zakup leków i wyposażenia niezbędnego do ratowania życia, oraz prowadzili dla nich szkolenia tak, aby podnieść jakość świadczonej przez nich pomocy.

Wspieraj akcję: PMM dla Haiti

Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP