PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

PMM dla dzieci Haiti

PMM dla dzieci Haiti

Wolontariusze Polskiej Misji Medycznej wrócili do Polski. Przez dwa tygodnie pobytu w stolicy Port-au-Prince, przeprowadzili wiele spotkań i rozmów, by zrobić profesjonalne rozpoznanie sytuacji na miejscu: zbadać potrzeby i poszukać najskuteczniejszych metod ich rozwiązania. Spotkali się również z podopiecznymi ośrodka SAKALA, którego działania wspieramy oraz przyjmowali pacjentów mobilnej kliniki prowadzonej przez organizację SOPUDEP.

            Wyjazd był pierwszym etapem projektu „Dzieci Haiti”, który Polska Misja Medyczna realizuje z inicjatywy wolontariuszy – ratowników medycznych, Michała Wieczorka i Łukasza Mazurowskiego. Jego głównym celem jest pomoc podopiecznym ośrodka SAKALA, w którym ponad 350 osób w wieku 4-25 lat otrzymuje żywność, miejsce do spania i edukację. SAKALA jest alternatywą dla dzieci, które żyją w najbiedniejszej części stolicy Haiti Cite Soleil i poza murami ośrodka są narażone na kontakt ze środowiskiem młodocianych gangów, narkotykami i przemocą.

Podczas pobytu na Haiti nasi wolontariusze odbyli szereg spotkań, m. in. z organizacją SOPUDEP, która m. in. prowadzi mobilną klinikę, która dostarcza opiekę medyczną dla najbiedniejszych mieszkańców Port-au-Prince. Nasi wolontariusze przez kilka dni wspierali pracę mobilnej kliniki, lecząc jej pacjentów. Spotkali się także z lekarzami w szpitalu Innovative Health International, gdzie zdobyli wiele cennych informacji na temat sytuacji zdrowotnej mieszkańców Haiti oraz z organizacją z USA HERO, która od lat prowadzi pogotowie ratunkowe na wyspie i mimo że część ich usług jest płatna, to dzieciom udzielają pomocy za darmo – USA HERO są otwarci na współpracę i mogą być cennym partnerem w działaniach w przyszłości. To i inne spotkania dały naszym wolontariuszom szerszy obraz sytuacji mieszkańców Haiti i działań ośrodka SAKALA, co pozwoli na opracowanie efektywnego planu działania w kolejnych etapach projektu.

80% mieszkańców Haiti żyje w skrajnej nędzy. Wyspę systematycznie nawiedzają katastrofy naturalne: po trzęsieniu ziemi w 2010r. i huraganie jesienią 2016r. wciąż nie podniosła się z gruzów. W tych warunkach żyją dzieci skazane na głód i cierpienie, często bez możliwości edukacji, oraz bez jakichkolwiek perspektyw na lepszą przyszłość. Chcemy im pomóc.

Więcej informacji na temat projektu: http://www.pmm.org.pl/pl/aktualnosci/dzieci-haiti/

ZAPRASZAMY DO WSPARCIA INICJATYWY - numer konta projektu: 72 1240 4650 1111 0010 3991 0067 Dane do wpłat: *Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków z dopiskiem: Haiti.