PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

O NAS

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest humanitarną, pozarządową, organizacją non-profit, poświęconą ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humanitarną  i rozwojową. PMM została założona w 1999 roku przez wolontariuszy lekarzy  i pielęgniarki.  Bezpośrednim impulsem, który doprowadził do powstania PMM, była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem.  Jesteśmy stowarzyszeniem, zajmującym się profesjonalną pomocą medyczną ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów.

Naszą misją jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie interwencji zdrowotnych i programów humanitarnych, które budują lokalny potencjał w biednych i wymagających wsparcia społecznościach na całym świecie.  Nasze cele  realizujemy poprzez bezpośrednią pomoc medyczną,  edukację, pomoc humanitarną i rozwojową dla najbardziej poszkodowanych i potrzebujących. Naszymi beneficjentami są mieszkańcy najbiedniejszych regionów świata, uchodźcy i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Polska Misja Medyczna działa również w obszarze zadań publicznych, takich jak: operacje ratownicze, ochrona imprez masowych, ochrona osób, oddziały szybkiego reagowania kryzysowego,  działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy. W skład naszego zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarze, ratownicy, rehabilitanci, a także psychologowie i analitycy medyczni.

 

NASZE CELE:

ikona celu
Doraźna pomoc medyczna ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych.
ikona celu
Pomoc humanitarna.
ikona celu
Praca na rzecz trwałych zmian na lepsze w najuboższych krajach świata.
ikona celu
Kształcenie kadry medycznej i ludności cywilnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie.

WŁADZE

ZARZĄD PMM:

prezes Ewa Piekarska, Jarosław Gucwa, Iwona Zbijowska, Małgorzata Olasińska-Chart.

Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków.
Kontrolę nad działalnością PMM i Zarządu sprawuje Sąd Koleżeński i Komisja Rewizyjna. 

KOMISJA REWIZYJNA:

Xymena Dyduch, Magdalena Komperda i Joanna Kołek.

PMM TO:
Administracja: Ewa Piekarska, Iwona Zbijowska, Joanna Kołek, Joanna Fąferek
Programy krajowe oraz współpraca zagraniczna: Ewa Piekarska, Xymena Dyduch, Małgorzata Olasińska-Chart, Joanna Fąferek, Magdalena Komperda, Katarzyna Rydel, Jerzy Jaskuła
Wolontariat Polska Pomoc: Iwona Zbijowska, Ewa Piekarska, Xymena Dyduch, Magdalena Komperda
Public Relations: Paulina Bandura

STATUT


statut w pliku pdf

POZNAJ NAS BLIŻEJ

zdjęcie Pana Jarosław Gucwa

Jarosław Gucwa

zdjęcie Pana Ewa Piekarska

Ewa Piekarska

zdjęcie Pana Xymena Dyduch

Xymena Dyduch

zdjęcie Pana Iwona Zbijowska

Iwona Zbijowska

zdjęcie Pana Magdalena Komperda

Magdalena Komperda

zdjęcie Pana Jerzy Jaskuła

Jerzy Jaskuła

zdjęcie Pana Małgorzata Olasińska-Chart

Małgorzata Olasińska-Chart

zdjęcie Pana Joanna Kołek

Joanna Kołek

zdjęcie Pana Katarzyna Rydel

Katarzyna Rydel

Sprawozdania roczne

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP