PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pomoc Dla Jemenu

Nowy projekt V4

Nowy projekt V4

W dniach 18 i 19 lutego 2018 roku w Budapeszcie miało miejsce spotkanie rozpoczynające realizację projektu „Wzmacnianie potencjału zachodnioukraińskich organizacji pozarządowych dla przyszłej pracy z młodzieżą” podczas którego przedstawiciele organizacji partnerskich omówiły plan realizacji działań. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie pracy z młodzieżą, zarządzania projektami i zasobami ludzkimi, profilaktyki antynarkotykowej i przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. W programie uczestniczyć będą ukraińskie organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne, a jego istotnym elementem jest również wzmocnienie relacji i współpracy między jego uczestnikami. Projekt zakłada: szkolenia, wizyty studyjne, wizyty szkolne oraz program mentorski dla zachodnioukraińskich organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych.

Projekt będzie realizowany przy współpracy 4 organizacji: Hungarian Bapitist Aid, Adra Slovensko, Life Aid oraz Polską Misję Medyczną, a finansowany przez Fundusz Wyszehradzki (www.visegradfund.org).

Partnerzy projektu