PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

Mjanma 2017

Mjanma 2017

1 maja Polska Misja Medyczna rozpoczęła projekt „Mjanma - działania położniczo – edukacyjne, działania medyczne oraz WASH w regionie delty Irawadi”. Dzięki realizacji projektu wsparcie otrzymają przede wszystkim kobiety w ciąży oraz kobiety w okresie poporodowym a także dzieci  z terenów wiejskich w okręgu Wakema Township w delcie Irawadi.

W Mjanmie niewiele kobiet ma możliwość skorzystania z opieki położniczej ze względu na niską liczbę wykwalifikowanego personelu medycznego oraz znaczne trudności w dostępie do wielu wiosek w regionie.  Dużo miejscowości jest położonych bezpośrednio nad rzeką w rejonie delty, często jedynym środkiem transportu do tych miejscowości jest łódź. Trudności pojawiają się głównie w porze deszczowej, kiedy rzeka będąca jedynym traktem komunikacyjnym w wielu obszarach staje się niedostępną.

Ponad 85% kobiet decyduje się na poród w warunkach domowych, często bez asysty personelu medycznego. Trudności w dostępie do wykwalifikowanej opieki medycznej powodują również niską świadomość zdrowotną kobiet.

Pierwsza część projektu będzie realizowana w 2017 roku a w jego ramach PMM zorganizuje szkolenia dla personelu położniczego (w tym również akuszerek). Tematyka szkoleń będzie uzupełnieniem szkoleń przeprowadzonych przez Polską Misję Medyczną w 2016 roku wśród tej samej grupy docelowej. Pojawi się zatem tematyka rozszerzająca problem cukrzycy i nadciśnienia w ciąży a także problem nieleczonych infekcji. Dużą rolę podczas szkoleń odbywać będzie także zapobieganie zakażeń WZW B, WZW C oraz HIV. Nacisk będzie położony także na kwestie umiejętności prowadzenia zrozumiałej dla pacjenta edukacji zdrowotnej tak aby położne skutecznie przekazywały zdobytą wiedzę dalej.

Przeprowadzone zostanie także specjalne szkolenie skierowane do wszystkich położnych z zakresu WASH oraz zasad promocji higieny. Poruszone zostaną kwestie bezpiecznych źródeł wody pitnej, domowych sposobów oczyszczania wody, dbałość o przydomowe zbiorniki wodne, zasady przygotowywania posiłków.

W trakcie pobytu eksperta ds. WASH w Mjanmie przeprowadzona zostanie także ekspertyza systemów sanitarnych w regionie celem zaproponowania najlepszych rozwiązań oczyszczających wodę pitną oraz wybrania miejsca instalacji filtrów wodnych w module II w roku 2018.

W każdym wiejskim centrum zdrowia przeprowadzone zostaną także szkolenia skierowane do kobiet w ciąży poruszające kwestie zagrożeń dla ciąży, zdrowego tryby życia, przygotowania do porodu, opieki nad noworodkiem, zapobieganiu zakażeniom WZW B, WZW C oraz HIV. Duży nacisk podczas szkoleń położony będzie na przestrzeganie zasad higieny.

Wszystkie działania edukacyjne zostaną poparte opracowanymi przez Polską Misję Medyczną materiałami szkoleniowymi w języku birmańskim. Zostaną one opracowane merytorycznie przez położną oraz specjalistę z zakresu chorób zakaźnych a także przez specjalistę ds. WASH.

Celem poprawienia dostępu do opieki położniczej w przedstawionym projekcie planuje się także wybudowanie i wyposażenie wiejskiego centrum  zdrowia w regionie gdzie obecnie takiego centrum brakuje a pacjenci muszę podróżować na większe odległości aby otrzymać pomoc medyczną.

Centrum to zostanie wybudowane wg. lokalnych standardów i wytycznych budowlanych dotyczących tego typu placówek. Budynek będzie miał wielkość 55m x 60m i składał się z poczekalni dla pacjentów,  gabinetu medycznego, pomieszczenia dla pielęgniarki, magazynu medycznego, porodówki. Budynek będzie wyposażony w system sanitarny, zbiornik wodny znajdujący się na dachu budynku oraz prąd. Całość zostanie ogrodzona. Całość sprzętu medycznego na wyposażenie budowanego centrum będzie wybrana i zakupiona lokalnie w Mjanmie.

Część II będziemy realizować w  2018 a w jego ramach poszerzone zostaną  aktywności z zakresu WASH.  Działania edukacyjne w tej części projektu zostaną skierowane głównie do dzieci w wieku szkolnym i będą dotyczyły zasad higieny oraz zapobieganiu chorób. Kolejne działania projektowe będą skupione na szpitalu w Wakemie, największym ośrodku w regionie (50 łózek) oraz jedynym, gdzie mogą być przeprowadzane cesarki cięcia oraz inne zabiegi chirurgiczne. Planuje się wyjazd chirurga oraz anestezjologa z Polskiej Misji Medycznej do szpitala w Wakemie, którzy będą prowadzili szkolenia z technik operacyjnych oraz z zasad prowadzenia znieczulenia.  Uzupełnieniem działań szkoleniowych w szpitalu będzie doposażenie bloku operacyjnego w profesjonalny sprzęt chirurgiczno – anestezjologiczny a kontynuacją działań z I modułu będzie przeprowadzenie akcji szczepień na WZW B dawka III dla około 600 dzieci, które w poprzednim roku otrzymały już 2 dawki szczepionki. 

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP