PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

Międzynarodowy projekt edukacyjny

Międzynarodowy projekt edukacyjny

Międzynarodowy projekt edukacyjny

Projekt: Wsparcie psychologiczne i podniesienie świadomości w świetle kryzysu migracyjnego

Kryzys migracyjny jest ostatnio bardzo gorącym tematem. Chociaż na terytorium krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) jest względnie niewielka liczba uchodźców, nastąpił znaczny wzrost retoryki i zachowań ksenofobicznych. Wiele pozostających bez odpowiedzi pytań i nieporozumień stanowi potrzebę, którą należy się zająć. Postanowiliśmy, że chcemy pomóc zająć się nimi. Dzięki Funduszowi Wyszehradzkiemu cztery organizacje pozarządowe z czerech różnych krajów pracują razem nad udzielaniem wsparcia psychologicznego oraz nad podnoszeniem świadomości kryzysu migracyjnego. ADRA z Republiki Czeskiej, ADRA ze Słowacji we współpracy z Akademią Luterańską, Polską Misją Medyczną i Węgierską Pomocą Baptystów działają razem w celu organizowania prezentacji w szkołach podstawowych i średnich w Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech, a także na konferencjach w Bratysławie i Krakowie. Wszystkie działania skupiają się na edukacji oraz zapobieganiu nietolerancji i ksenofobii. Mają również na celu wspieranie procesu integracji uchodźców. Międzynarodowa wymiana doświadczeń będzie korzystna, gdyż zapewni nam sposobność do uczenia się od siebie nawzajem, a tym samym do lepszego radzenia sobie z sytuacją. Działania w ramach tego projektu zaczną się w styczniu 2017 roku i zakończą w październiku 2017 roku.

Więcej informacji o darczyńcach i partnerach projektu można znaleźć na następujących stronach internetowych:

www.visegradfund.org 

www.adra.cz

www.adra.sk

www.pmm.org.pl

www.baptistasegely.hu

www.ezs.essmt.sk

 

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP