PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Materiały do pracy z uchodźcami

Materiały do pracy z uchodźcami

Materiały do pracy z uchodźcami

Są już dostępne do pobrania informator i ankieta dla pracowników medycznych, którzy będą mieć kontakt z uchodźcami.

Cały pakiet dostępny jest tutaj: http://pmm.org.pl/uchodzcy-w-polsce/

Informator opracowano z myślą o lekarzach, którzy nie mają doświadczenia w udzielaniu pomocy medycznej przybyszom z krajów arabskich i północnej Afryki. Ankieta z kolei ma formę uproszczonego wywiadu medycznego w wersji polsko-arabskiej.

Materiały zostały przygotowane w ramach projektu "Podaj dłoń", w ramach którego przeprowadzono również implementację modułu arabskiego aplikacji VOCAL - Medical http://www.vocal-medical.eu , służącej do przeprowadzania pogłębionego wywiadu medycznego i  szkoleniami w placówkach służby zdrowia; zorganizowano szkolenia wolontariuszy, w celu przygotowania do działań integracyjnych, oraz reagowania w przypadku masowych przekroczeń granicy przez uchodźców a także szkolenia dla pracowników i współpracowników urzędów i instytucji, w celu przygotowania ich do pracy z uchodźcami z krajów arabskich.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ikona dokumentu

Informator-jednostki chorobowe

ikona dokumentu

Ankieta-karta wywiadu z pacjentem

ikona dokumentu

Informator- część opisowa

Partnerzy projektu

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG