PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

Kurs T4 dla medyków

Kurs T4 dla medyków

Kurs T4 dla medyków – Travel, Trauma, Tropics, Tactics

Termin kursu: 14-15 marca 2020r.

Miejsce: Kraków, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, sale 22 i 23

Polska Misja Medyczna zaprasza na kurs medycyny podróży w Krakowie: „T4 – TRAVEL, TRAUMA, TROPICS, TACTICS. Wybrane aspekty medycyny podróży i ratownictwa.”

T4 to autorski program Polskiej Misji Medycznej stworzony w oparciu o międzynarodowe wytyczne m.in. Europejskiej Rady Resuscytacji i Komitetu TC3 oraz wieloletnie doświadczenia misyjne PMM. Kurs odbywa się pod honorowym patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowa tematyka obejmuje zachowania w sytuacji zag rożenia zdrowia lub życia podczas podróży, a nauka w  małych grupach ćwiczeniowych opiera się na ćwiczeniach praktycznych i scenariuszach symulacyjnych. Trenerami są eksperci Polskiej Misji Medycznej z doświadczeniem zdobytym m.in. podczas misji medycznych i stabilizacyjnych. Kurs kończy się certyfikatem uczestnictwa wydanym w językach polskim i angielskim.

Atutem kursu jest jego utylitarny charakter, oparty wyłącznie na wiedzy niezbędnej do pracy w warunkach podwyższonego ryzyka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ewakuacji i ratowania życia. Podczas intensywnej części warsztatowej uczestniczy mogą testować nabytą wiedzę pod okiem doświadczonych praktyków.

Kurs adresowany jest do lekarzy wszystkich specjalności, pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych i ratowników medycznych, którzy chcą podwyższać swoje kompetencje w dziedzinie medycyny ekstremalnej i medycyny podróży.

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

Travel:
- planowanie wyjazdu do kraju "podwyższonego ryzyka"
- bezpieczeństwo podróży i sytuacje kryzysowe
- zasady transportu improwizowanego

Trauma:
- postępowanie na miejscu wypadku, badanie urazowe
- zabezpieczenie dróg oddechowych
- postępowanie w hipotermii
- dostępy donaczyniowe i zasady prowadzenia płynoterapii
- nowoczesne metody tamowania krwotoków

Tropics:
- przegrzanie i udar cieplny
- choroby "brudnych rąk"
- ukąszenia, ugryzienia, uczulenia
- malaria, biegunka, gorączka
- skład apteczki wyprawowej

Tactics:
- postępowanie w sytuacji typu "active shooter"
- sytuacje zakładnicze
- udzielania pomocy w zależności od gradacji zagrożenia kontaktem ogniowym

OPINIE ABSOLWENTÓW KURSU

REJESTRACJA NA KURS: Link do formularza

Koszt kursu to 750 zł. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracje przyjmowane będą do 1. marca br.Wpłaty należy kierować na konto:

Polska Misja Medyczna

Ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków

Bank Pekao S.A. NR konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444

Tytuł wpłaty: Kurs T4 Imię i Nazwisko uczestnika

Dane kontaktowe:

szkolenia@pmm.org.pl

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP