PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

I Rodzinny wolontariat w Malawi

I Rodzinny wolontariat w Malawi

22 sierpnia Karolina Siwicka – lekarz ortopeda  - z mężem Piotrem i dziećmi wyjechała do Malawi. W ortopedycznym szpitalu Beit Cure w Blantyre będzie przez rok pracować jako wolontariuszka. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy patronować temu przedsięwzięciu i je wspierać.

Karolina i jej rodzina spędzi w Blantyre rok.  Piotr, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniom logistycznym będzie wspierać administrację jzpitala.  Karolina natomiast swoje doświadczenie ortopedyczne wykorzysta, by przywracać sprawność małym pacjentom, a wieloletnie doświadczenie uniwersyteckie w nauczaniu studentów oraz pasję przekazywania wiedzy młodym lekarzom - by pomóc kształcić przyszłą kadrę. Równocześnie liczy na zdobycie wiedzyi umiejętności praktycznych w prowadzeniu i operowaniu pacjentów z niespotykanymi w Europie chorobami. Swojedzieci, które mają obecnie 6 i 8 lat chcą zarazić ideą wolontariatu i pokazać im nowe wartości.

Malawi to jeden z dziesięciu najuboższych krajów Świata. Dzieci przemierzają wiele kilometrów na piechotę i  boso, by dotrzeć do szkół. Nawet drobna (oczywista i wcześnie leczona w krajach rozwiniętych) deformacja będzie sprawiać im ból, a ból i deformacja nasilą się w rosnącym organizmie wraz z pokonywaniem przez lata wielokilometrowej drogi do szkoły. W Malawi edukacja jest jedyną możliwością na wyjście z ubóstwa i mimo ubóstwa, świadomość tego faktu jest powszechna.  Dziecko, które nie potrafi dotrzeć do szkoły samodzielnie ulega wykluczeniu i izolacji. Dziecko niesprawne i niewyedukowane niebawem staje się również niezdolne do samodzielnego zdobycia pokarmu i utrzymania się. Staje się wstydem i ciężarem dla rodziny i wspólnoty lokalnej. Jego choroba zostaje uznana za klątwę a ono wykluczone ze społeczności. A dziecko, które opuszcza wspólnotę i powraca zdrowe, to cud i błogosławieństwo dla wszystkich.

CURE leczy dzieci niezależnie od ich pochodzenia społecznego i wierzeń.

Miejscem pracy rodziny Siwickich będzie Szpital Międzynarodowy Beit Cure w Blantyre w Malawi, który został otwarty w 2002 roku, dzięki współpracy dwóch organizacji: BEIT trust oraz CURE International. Celem instytucji jest zagwarantowanie najwyższych standardów leczenia ortopedycznego dzieci z Malawi oraz krajów sąsiadującyh w Afryce Południowo-Wschodniej. Jest obecnie jedynym szpitalem wyspecjalizowanym w chirurgii ortopedycznej dzieci w tym regionie.  Szpital liczy 60 łóżek i zaopatruje choroby ortopedyczne, w tym deformacje wrodzone i urazy oraz poparzenia, których skala jest ogromna i wynika z używania otwartego ognia w domach.

Zwykle szpital zaopatruje wieloletnie powikłania zaniedbania tych chorób, dla których lokalne instytucje nie mogą znaleźć rozwiązań. W szpitalu pracuje jedynie trzech specjalistów z Afryki, z czego tylko jeden na stałe, a dwóch jednocześnie zajmuje się pacjentami z sąsiednich szpitali państwowych. Pozostała kadra to lekarze i terapeuci z zagranicy, w większości wolontariusze, rotujący się na długo- lub krótkoterminowych stażach. Do ich zadań należy diagnozowanie pacjentów (ok 8000 pacjentów rocznie), operowanie i prowadzenie pooperacyjne (ponad 1300 zabiegów rocznie).

Ponieważ szpital ściśle współpracuje z  przyległą Szkołą Medyczną  oraz Szpitalem Uniwersyteckim lekarze nauczają również kadrę miejscową, szkolą studentów medycyny, uczą młodych ortopedów oraz techników ortopedycznych i fizjoterapeutów oraz nauczają zawodów paramedycznych.  Jednym z najpoważniejszych zadań specjalistów jest prowadzenie tzw. klinik o dalekim zasięgu, czyli klinik mobilnych – wielodniowych wypraw po Malawi w celu odnajdywania w terenie dzieci potrzebujących zabiegów korekcyjnych, a także docierania do tych już zoperowanych, które nie mogą zostać przywiezione na kontynuację terapii. Wiele rodzin wędruje z krajów sąsiadujących z Malawi, by znaleźć w CURE ratunek dla swych dzieci. Szpital leczy dzieci całkowicie za darmo, a utrzymanie placówki leży głównie w woli darczyńców.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP