PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na Uganda

Pomoc Dla Jemenu

Uganda

Uganda

W Kakooge w Ugandzie w ośrodku Franciscan Health Centre IV Polska Misja Medyczna od 2013r. prowadzi projekty edukacyjne, których celem jest podniesienie kwalifikacji personelu medycznego. Dba też o infrastrukturę ośrodka, finansując remonty i doposażając w niezbędny sprzęt.

Kakooge jest dużą wioską położoną w prowincji Nakasangola w północnej Ugandzie, w buszu. Przez jej środek przechodzi główna droga krajowa łącząca stolicę Ugandy, Kampalę z Sudanem Południowym. Od kilkunastu lat na terenie wioski pracują polscy Franciszkanie, którzy przyczynili się do rozwoju tego miejsca – wybudowali misję, studnie głębinowe, szkoły, w tym: podstawową, zawodową i średnią oraz Health Centre, czyli mały szpital-przychodnię. Do Health Centre miesięcznie trafia ok 240 pacjentów z różnymi dolegliwościami, 40 miesięcznie jest hospitalizowanych. W szpitalu są 23 łóżka. Wśród 13 pracowników medycznych; pielęgniarek, laborantów i felczerów jest tylko jeden lekarz. Najczęstszymi schorzeniami chirurgicznymi są ropnie i przepukliny.

PMM rozpoczęła działania pomocowe w ośrodku w Kakooge w 2013r. od przeprowadzenia niezbędnych remontów. Wyremontowana i przebudowana została sala operacyjna. Zabezpieczono szpital na wypadek przerw w dostawie prądu poprzez zakup agregatu prądotwórczego oraz zasilaczy UPS, które podtrzymują zasilanie na czas rozruchu agregatu. Szpital otrzymał też w niezbędny sprzęt, w tym wyposażenie sali operacyjnej. Przeprowadzono też pierwsze zabiegi szkoleniowe – operacje przepukliny u ponad 40 dorosłych.

W kolejny etapie projektu, realizowanym w 2014r., PMM zakupiła dla ośrodka karetkę, która umożliwiła szybki transport do szpitala chorych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przewiezienie chorych, którzy wymagali bardziej zaawansowanego leczenia do szpitali w stolicy kraju.. Przeprowadzono 60 operacji szkoleniowych dla lokalnej służby zdrowia, pediatra zbadał 300 pacjentów i 100 dziewcząt w okresie pokwitania i 20 ciężarnych. PMM doposażyła również laboratorium ośrodka w lodówkę do przechowywania krwi i szczepionek.

PMM kontynuowała wsparcie ośrodka w 2015r. Wyposażono salę porodową i punkty medyczne w brakujące elementy aparatury do sprawnej opieki położniczej . Szkolono personel ośrodka w zakresie ginekologii i położnictwa oraz opieki pediatrycznej i chirurgii: przeprowadzono 32 szkoleniowe operacje przepuklin u dzieci. Dzięki doposażeniu karetki możliwe było uruchomienie mobilnej kliniki, co pozwoliło dotrzeć z podstawową opieką medyczną i położniczą do mieszkańców wiosek w dystrykcie Nakasangola . Przeszkolono lokalnych "health workers" z 15 wiosek z zakresu higieny, edukacji medycznej, opieki nad ciężarną, a następnie matką i noworodkiem.

Działania prowadzone w ostatnich latach, które będą kontynuowane skupiają się na edukacji i podniesieniu kwalifikacji personelu medycznego ośrodka. W październiku i listopadzie 2017r. dwie lekarki z Polski: chirurg Renata Popik i anestezjolog Olga Stańkowska przez trzy tygodnie przeprowadzały operacje szkoleniowe w Ugandyjskim ośrodku zdrowia, ucząc w ten sposób lokalny personel. W sumie zrealizowały 34 zabiegi szkoleniowe, głównie operacje przepuklin.

W 2018r. będziemy kontynuować działania w Kakkoge.

uganda01 (Uganda) uganda02 (Uganda) uganda03 (Uganda) uganda04 (Uganda) uganda05 (Uganda) uganda06 (Uganda) uganda07 (Uganda) uganda08 (Uganda) uganda09 (Uganda) uganda10 (Uganda) uganda11 (Uganda) uganda12 (Uganda) uganda13 (Uganda) uganda14 (Uganda) uganda15 (Uganda) uganda16 (Uganda) uganda17 (Uganda) uganda18 (Uganda) uganda19 (Uganda) uganda20 (Uganda) uganda21 (Uganda) uganda22 (Uganda) uganda23 (Uganda) uganda24 (Uganda) uganda25 (Uganda) uganda26 (Uganda) uganda27 (Uganda) uganda28 (Uganda) uganda29 (Uganda) uganda30 (Uganda) uganda31 (Uganda) uganda32 (Uganda) uganda33 (Uganda) uganda34 (Uganda) uganda35 (Uganda) uganda36 (Uganda) uganda37 (Uganda) uganda38 (Uganda) uganda39 (Uganda) uganda40 (Uganda) uganda41 (Uganda) uganda42 (Uganda) uganda43 (Uganda) uganda44 (Uganda) uganda45 (Uganda) uganda46 (Uganda) uganda47 (Uganda) uganda48 (Uganda) uganda49 (Uganda) uganda50 (Uganda) uganda51 (Uganda) uganda52 (Uganda)

Partnerzy projektu

Projekty PMM w latach 2013r.-2015r. były współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.