PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na SudanPołudniowy

Pomoc Dla Jemenu

Sudan Południowy

Sudan Południowy

Polska Misja Medyczna kontynuuje walkę z głodem w Sudanie Południowym i w maju 2018 rozpoczęła strategiczny projekt dożywiania. Środki finansowe na pomoc przeznaczył Departament Pomocy Humanitarnej KPRM.

W Sudanie Południowym wojna domowa oraz susze zrujnowały uprawy zbóż w 2017r. Stan Western Equatoria został poważnie dotknięty klęską suszy oraz konsekwencjami przesiedleń ludności, spowodowanymi starciami zbrojnymi. Tysiące ludzi przemieściło się do Western Equatoria w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia na czas zakończenia konfliktu militarnego. Mimo, że sytuacja normuje się i większość obszaru Sudanu Pd podwyższyła stopień bezpieczeństwa, to przesiedlone rodziny nie wracają do swoich miejsc zamieszkania. Wynika to z zaistniałej sytuacji pokonfliktowej – ich domy są spalone i zrównane są z ziemią, skromne zapasy żywności i ziaren na siew rozkradzione, a na pomoc lokalnej administracji liczyć nie można wcale. W zatłoczonym stanie zwiększyła się liczba odnotowanych przypadków niedożywienia wśród dzieci poniżej 5 roku życia, dzieci w wieku szkolnym, a także kobiet ciężarnych i matek karmiących. Ostatni wskaźnik IPC (Integrated Food Security Phase Clasification) z listopada 2017 roku stwierdzał, że „Western Equatoria, a w szczególności niektóre z jej okręgów, stają w obliczu poziomu kryzysu (IPC Faza 3) i stanu nadzwyczajnego (IPC Faza 4) ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego, napędzanego w dużej mierze przez zbrojny konflikt i suszę, które miały poważny wpływ na działalność rolniczą.

Partnerem projektu Polskiej Misji Medycznej jest amerykańska organizacja pozarządowa Food For The Hungry. Polska Misja Medyczna zakupi 330 ton żywności dla matek karmiących, kobiet w ciąży oraz skrajnie niedożywionych matek i dzieci do lat 5 w okręgach Mundri Wschodnie, Mundri Zachodnie i Mvolo stanu Western Equatoria. Dostarczona żywność pozwoli rodzinom na siew (ziarna sorgo) i bezpieczne przeżycie kilku miesięcy oczekiwania na plony. Kobiety w ciąży, matki karmiące i dzieci do lat 5 są w szczególności narażone na skutki głodu. Brak żywności może doprowadzić do spowolnienia rozwoju mających się narodzić noworodków i małych dzieci. Niedożywione matki i dzieci częściej zapadają na choroby bakteryjne, wirusowe i infekcje.

W wyniku działań projektu ok. 47 000 kobiet i dzieci w najcięższej sytuacji w dostępie do żywności oraz zagrożonych strukturalnym głodem, będącym wynikiem globalnego ostrego niedożywienia otrzyma stabilną pomoc żywnościową. Dostarczona do beneficjentów żywność – fasola, ryż, olej i ziarna sorgo na siew, pozwoli im bezpieczne przetrwać letnie miesiące czekania na plony.

 

Dodatkowym rezultatem działania będzie zapobieżenie chorobom wynikającym z niedożywienia wśród dzieci i kobiet w ciąży, które uszkadzają lub spowalniają rozwój centralnego układu nerwowego i hormonalnego, odpowiadających za prawidłowy wzrost i rozwój dzieci, noworodków oraz ciąży.

Rezultatem projektu będzie także odzyskanie stabilności ekonomicznej przez rodziny beneficjentów, które będąc zabezpieczone w żywność, będą mogły rozpocząć starania o pozyskanie dochodów z pracy na lokalnym rynku.

sudan_01 (Sudan Południowy) sudan_02 (Sudan Południowy) sudan_03 (Sudan Południowy) sudan_04 (Sudan Południowy) sudan_05 (Sudan Południowy) sudan_06 (Sudan Południowy) sudan_07 (Sudan Południowy)

Partnerzy projektu