PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na Senegal

Gala 20 lat PMMM

Senegal

Senegal

Celem ogólnym działań PMM w Senegalu było zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności kobiet ciężarnych oraz dzieci do lat pięciu. Nasze działania przebiegały wielotorowo i zostały osadzone na wzmocnieniu jakości profilaktyki i diagnostyki najczęstszych powikłań w ciąży  w 3 regionach kraju (Dakar, Diourbel, Thies).

W wyniku realizacji projektu został odremontowany wielospecjalistyczny ośrodek zdrowia St.Laurent w Dakarze prowadzony przez Siostry Franciszkanki Misjonarki Marii.

Zostały także zakupione u lokalnych dystrybutorów dwa nowe aparaty USG do badań ginekologicznych o jakości porównywalnej z używanymi w gabinetach ginekologicznych w Polsce. Aparaty pracują już w odremontowanej przychodni w St.Laurent oraz w Ngohe (Diourbel).

Trzecim rezultatem projektu było wyszkolenie (55 uczennic drugiego i trzeciego roku Szkoły Położnych St.Martin) w ramach dwutygodniowego szkolenia prowadzonego przez  lekarza ginekologa z Polski.

 Drugi modułszkoleń objął 2 pielęgniarki, które zdobyły podstawowe kompetencje w obsłudze USG podczas 3-miesięcznego szkolenia organizowanego przez miejscowy instytut CEFOREP(Regionalne centrum szkolenia, badań oraz ochrony praw zdrowia reprodukcyjnego).Aktualnie pielęgniarki te pracują na dwóch aparatach ultrasonograficznychktóre zostały podarowane ośrodkom w Dakarze i Ngohe (region Diourbel na zachód od Dakaru), co umożliwia realizację ok.80 USG tygodniowo w obu miejscach.Dzięki naszym działaniom pacjentki mają możliwość wykonania USG w miejscu odbycia konsultacji prenatalnych, co pozwoli im uniknąć kosztów dojazdu na badanie do ośrodka referencyjnego.

Uzupełnieniem do szkoleń ultrasonograficznych był 3 dniowy moduł szkoleniowy przeprowadzony w 3 partnerskich ośrodkach zdrowia (łącznie 9 dni) przez pielęgniarkę i ratownika medycznego. Szkolenia dotyczyły badań prenatalnych oraz leczenia stanów nagłych u kobiet ciężarnych i noworodków. W sumie w szkoleniach tych wzięło udział37 osób.

Projekt Senegal w liczbach:

Dotacja: MSZ  Polska Pomoc 361 680,00 zł

Środki własne: 48 800,00 zł

Zakupiony i przekazany sprzęt do 3 ośrodków zdrowia w Dakar, Diourbel i Thies.: 2 aparaty USG marki Sonoscape (stacjonarny i przenośny), aparaty do laboratorium, drobny sprzęt medyczny: ciśnieniomierze, wzierniki jednorazowe do badań ginekologicznych.

Remont: odnowienie poczekalni oraz pomieszczeń i dachu w wielospecjalistycznym ośrodku zdrowia, St.Laurent, Dakar.

Szkolenia wprowadzające z USG ginekologicznego: 55 uczennic ostatniego roku i absolwentek Szkoły Położnych St.Martin w Dakarze.

2 pielęgniarki wyszkolone w zakresie odczytu USG ginekologicznego podczas 3-miesięcznego kursu w instytucji szkoleniowej w Senegalu.

37 osób średniego personelu medycznego z 3 ośrodków zdrowia (Dakar, Diourbel, Thies) przeszkolone w zakresie stanów nagłych w ciąży.

 

senegal1 (Senegal) senegal2 (Senegal) senegal3 (Senegal) senegal4 (Senegal) senegal5 (Senegal) senegal6 (Senegal) senegal7 (Senegal) senegal8 (Senegal) senegal9 (Senegal) senegal9a (Senegal)

Partnerzy projektu

Projekt. ”Zwiększenie skuteczności profilaktyki diagnostyki i leczenia najczęstszych powikłań w ciąży poprzez szkolenia personelu lokalnego, remont i doposażenie ośrodków zdrowia w Dakarze, Ngohe, Senegal” finansowany przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 .