PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na Senegal

Pomoc Dla Jemenu

Senegal

Senegal

W 2019 realizujemy projekt "Zdrowo i lokalnie", dotyczący zwalczania i zapobiegania niedożywieniu u dzieci do lat 5, kobiet w ciąży i karmiących” w Thiaroye, Dakar w Senegalu. To już kolejna inicjatywa PMM w tym regionie, finansowana z programu „polska pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Kwota uzyskanego dofinansowania w wysokości 349 160 PLN pozwoli na zrealizowanie następujących działań:

1.Rozbudowa ośrodka dożywiania w Thiaroye, Dakar, polegająca na wyburzeniu 1 ściany i dobudowie 1 piętra. Piętro będzie budowane na podwyższeniu ze słupów betonowych. W wyniku budowy powierzchnia ośrodka zostanie powiększona o 100 m2 powierzchni, co pozwoli większej liczbie beneficjentów korzystać ze szkoleń. Aktualnie w każdym spotkaniu edukacyjnym i przy pokazach kulinarnych uczestniczy około 200 kobiet, często z dziećmi, nie mogą one usiąść.

2.Przygotowanie i realizacja kursu z wykrywania stanów niedożywienia jest odpowiedzią na potrzebę doskonalenia zawodowego zgłoszoną przez partnerów projektu realizowanego przez PMM w Senegalu. Zdaniem partnerów pracownicy przychodni St. Laurent badający niekiedy około 100 dzieci dziennie, nie zawsze radzą sobie z rozróżnieniem niedożywienia ciężkiego od niedożywienia ciężkiego ostrego oraz z rozpoznaniem stanów grożących niedożywieniem. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez specjalistę z ośrodka państwowego wydelegowanego z dystryktu sanitarnego. Według nowej strategii każdy z tych stanów wymaga innych procedur leczniczych, dlatego tak ważny jest dobrze przeprowadzony proces diagnostyczny. Partner w projekcie ANPSCS wyraził zainteresowanie rozszerzenia tego szkolenia na 10 innych ośrodków, t.j. Derklé, Diamaguene,Guédiawaye, Pikine,Saint Laurent,Saint Martin, Yeumbeul, Thiadiaye, Ndiaganiao, Poponguine, w regionie Dakaru i Thies.

3.Szkolenie z zakresu zapobiegania niedożywieniu, prowadzone przez ENDA SANTE skierowane jest do trenerów, grup zajmujących się dożywianiem w ośrodkach państwowych i prywatnych, liderek grup kobiet. Celem szkolenia jest zmiana nawyków kobiet przygotowujących posiłki, zwłaszcza dla dzieci, w zakresie wyboru produktów, czasu obróbki, przechowywania, komponowania posiłków. Zmiana nawyków wspiera proces wychodzenia dzieci z ciężkiego niedożywienia i pomaga uniknąć niedożywienia dzieci nim zagrożonych. Szkolenie dostosowane jest do problemów, potrzeb i warunków panujących na danym terenie, zwłaszcza jeśli chodzi o dostępność produktów lokalnych. Inne przepisy kulinarne są wykorzystywane na północy kraju, na południu a inne na przedmieściach stolicy. Ważnym elementem szkolenia jest punkt dotyczący „marketingu społecznego” który znajdzie zastosowanie w późniejszych kampaniach społecznych prowadzonych przez wyszkolone trenerki.

Następstwem tego działania będą szkolenia społeczne mające na celu multiplikację efektu w postaci przekazania przez liderki nabytej wiedzy. W każdym z ośrodków 2 liderki będą przeprowadzały 2 razy w miesiącu akcję uświadamiającą w postaci spotkań edukacyjnych dla minimum 2 gospodarstw domowych.

Celem ogólnym działań PMM w Senegalu w 2016 roku było zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności kobiet ciężarnych oraz dzieci do lat pięciu. Nasze działania przebiegały wielotorowo i zostały osadzone na wzmocnieniu jakości profilaktyki i diagnostyki najczęstszych powikłań w ciąży  w 3 regionach kraju (Dakar, Diourbel, Thies).

W wyniku realizacji projektu został odremontowany wielospecjalistyczny ośrodek zdrowia St.Laurent w Dakarze prowadzony przez Siostry Franciszkanki Misjonarki Marii.

Zostały także zakupione u lokalnych dystrybutorów dwa nowe aparaty USG do badań ginekologicznych o jakości porównywalnej z używanymi w gabinetach ginekologicznych w Polsce. Aparaty pracują już w odremontowanej przychodni w St.Laurent oraz w Ngohe (Diourbel).

Trzecim rezultatem projektu było wyszkolenie (55 uczennic drugiego i trzeciego roku Szkoły Położnych St.Martin) w ramach dwutygodniowego szkolenia prowadzonego przez  lekarza ginekologa z Polski.

 Drugi modułszkoleń objął 2 pielęgniarki, które zdobyły podstawowe kompetencje w obsłudze USG podczas 3-miesięcznego szkolenia organizowanego przez miejscowy instytut CEFOREP(Regionalne centrum szkolenia, badań oraz ochrony praw zdrowia reprodukcyjnego).Aktualnie pielęgniarki te pracują na dwóch aparatach ultrasonograficznychktóre zostały podarowane ośrodkom w Dakarze i Ngohe (region Diourbel na zachód od Dakaru), co umożliwia realizację ok.80 USG tygodniowo w obu miejscach.Dzięki naszym działaniom pacjentki mają możliwość wykonania USG w miejscu odbycia konsultacji prenatalnych, co pozwoli im uniknąć kosztów dojazdu na badanie do ośrodka referencyjnego.

Uzupełnieniem do szkoleń ultrasonograficznych był 3 dniowy moduł szkoleniowy przeprowadzony w 3 partnerskich ośrodkach zdrowia (łącznie 9 dni) przez pielęgniarkę i ratownika medycznego. Szkolenia dotyczyły badań prenatalnych oraz leczenia stanów nagłych u kobiet ciężarnych i noworodków. W sumie w szkoleniach tych wzięło udział37 osób.

Projekt Senegal w liczbach:

Dotacja: MSZ  Polska Pomoc 361 680,00 zł

Środki własne: 48 800,00 zł

Zakupiony i przekazany sprzęt do 3 ośrodków zdrowia w Dakar, Diourbel i Thies.: 2 aparaty USG marki Sonoscape (stacjonarny i przenośny), aparaty do laboratorium, drobny sprzęt medyczny: ciśnieniomierze, wzierniki jednorazowe do badań ginekologicznych.

Remont: odnowienie poczekalni oraz pomieszczeń i dachu w wielospecjalistycznym ośrodku zdrowia, St.Laurent, Dakar.

Szkolenia wprowadzające z USG ginekologicznego: 55 uczennic ostatniego roku i absolwentek Szkoły Położnych St.Martin w Dakarze.

2 pielęgniarki wyszkolone w zakresie odczytu USG ginekologicznego podczas 3-miesięcznego kursu w instytucji szkoleniowej w Senegalu.

37 osób średniego personelu medycznego z 3 ośrodków zdrowia (Dakar, Diourbel, Thies) przeszkolone w zakresie stanów nagłych w ciąży.

 

senegal1 (Senegal) senegal2 (Senegal) senegal3 (Senegal) senegal4 (Senegal) senegal5 (Senegal) senegal6 (Senegal) senegal7 (Senegal) senegal8 (Senegal) senegal9 (Senegal) senegal9a (Senegal)

Partnerzy projektu

Projekt "Zdrowo i lokalnie"- zwalczanie i zapobieganie niedożywieniu u dzieci do lat 5, kobiet w ciąży i karmiących”, finansowany na lata 2019-2020 w ramach programu "polska pomoc" Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.