PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na PapuaNowaGwinea

Pomoc Dla Jemenu

Papua Nowa Gwinea

Papua Nowa Gwinea

Na tropikalnym wybrzeżu Papui Nowej Gwinei króluje malaria, gruźlica, HIV i choroby przenoszone drogą płciową oraz choroby tzw. brudnych rąk. Wyniki badań donoszą, że ponad 25% populacji jest otyła. W centralnej , górzystej części kraju dane donoszą głównie o problemach pokarmowych, chorobach układu oddechowego (w tym zapaleniu płuc u małych dzieci co jest szczególnie niebezpieczne), chorobach pasożytniczych. Brakuje dokładnych danych statystycznych.
Realizowany przez nas do końca br. projekt pilotażowy wpisuje się w National Health Plan Ministerstwa Zdrowia Papui na lata 2011-2020, którego główną ideą jest właśnie „Back to basics”– Strenghtened primary health care and improved service delivery for the rural majority and urban disadvantaged (Wzmocniona podstawowa opieka zdrowotna oraz zwiększenie dostępu do niej  na terenach wiejskich i miejskich gdzie nadal jest niewystarczająca).
Projekt ma służyć diagnozie potrzeb w regionie i w następstwie wdrożeniu efektywnych rozwiązań które przełożą się na poprawę zdrowia populacji.

W ramach podejmowanych przez nas działań są:
1. Zapewnienie doraźnej pomocy medycznej ( poprawa stanu zdrowia mieszkańców, ułatwienie dostępu do lekarza zwłaszcza mieszkańcom terenów trudno dostępnych w daleko położonych wioskach, w trudno dostępnym górzystym terenie);
2. Badania przesiewowe populacji  - a w następstwie opracowania raportu na temat stanu zdrowia badanej populacji;
3.) Akcje edukacyjne i zwiększanie świadomości prozdrowotnej mieszkańców (pogadanki dot: promocji zdrowia, higieny osobistej, profilaktyki chorób przenoszonych przez owady i pasożyty, profilaktyki chorób zakaźnych, w tym przenoszonych drogą płciową);
4.) Przeszkolenie lokalnego personelu medycznego w zakresie prostych rozwiązań chirurgicznych, diagnostyki i efektywnego leczenia w odniesieniu do posiadanych zasobów.
Na miejscu działa 4 naszych wolontariuszy: Joanna Fąferek (ratownik medyczny), Jerzy Jaskuła (ratownik medyczny), Przemysław Lipiński (specjalista chirurgii ogólnej) i Ewa Piekarska (specjalista zdrowia publicznego).
Pobyt Jurka i Przemka jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Papua01 (Papua Nowa Gwinea) Papua02 (Papua Nowa Gwinea) Papua03 (Papua Nowa Gwinea) Papua04 (Papua Nowa Gwinea) Papua05 (Papua Nowa Gwinea) Papua06 (Papua Nowa Gwinea) Papua07 (Papua Nowa Gwinea) Papua08 (Papua Nowa Gwinea) Papua09 (Papua Nowa Gwinea) Papua10 (Papua Nowa Gwinea) Papua11 (Papua Nowa Gwinea) Papua12 (Papua Nowa Gwinea) Papua13 (Papua Nowa Gwinea) Papua14 (Papua Nowa Gwinea) Papua15 (Papua Nowa Gwinea) Papua16 (Papua Nowa Gwinea) Papua17 (Papua Nowa Gwinea) Papua19 (Papua Nowa Gwinea) Papua20 (Papua Nowa Gwinea) Papua21 (Papua Nowa Gwinea) Papua22 (Papua Nowa Gwinea) Papua23 (Papua Nowa Gwinea) Papua24 (Papua Nowa Gwinea) Papua25 (Papua Nowa Gwinea) Papua26 (Papua Nowa Gwinea) Papua18 (Papua Nowa Gwinea)

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.