PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na Liban

Pomoc Dla Jemenu

Liban

Liban

W okresie od  1 marca 2016 do 31 grudnia 2016 roku PMM realizowała projekt  „Zdrowy impuls II. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej dla ludności dotkniętej kryzysem syryjskim w Libanie”, który był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem bezpośrednim projektu było zapewnienie kontynuacji świadczenia opieki medycznej w zakresie medycyny ogólnej, pediatrii i ginekologii poprzez wsparcie ośrodka podstawowej opieki medycznej świadczonej dla uchodźców Syryjskich oraz ludności lokalnej  w rejonie HayyeSellom, Mount Lebanon.

Początkowo zaplanowane działania projektowe od kwietnia do listopada 2016 roku zostały wydłużone o miesiąc grudzień.

Zaplanowane cele zostały osiągnięte, a w szczególności zrealizowano w sumie 13 153 konsultacji lekarskich z zakresu medycyny ogólnej, pediatrii i ginekologii (położnictwa). Przekroczono więc o 9.6 % liczbę zakładanych konsultacji (zakładano 12 000).

W trakcie trwania projektu przeprowadzono także dodatkowo 36 edukacyjnych spotkańzdrowotnych, w których wzięło udział 1841 osób. Przeprowadzono 3 ankiety sprawdzające satysfakcje pacjentó w z realizowanych świadczeń w miesiącu kwietniu, lipcu i listopadzie.

Skuteczniejsza diagnostyka była możliwa dzięki finansowaniu potrzebnych badań laboratoryjnych i RTG, w sumie w projekcie zrealizowano miesięcznie przeciętnie 361 badań laboratoryjnych i 10 badań Rtg , co daje 1444 badania laboratoryjne i 90 badań Rtg w ciągu trwania projektu. Najczęstsze badania laboratoryjne dotyczyły badań krwi i moczu.

Poprzez zakup drobnego sprzętu medycznego przedłużyła się możliwość dobrego diagnozowania w projekcie. Np. zakup minidopplera jest niezbędnym wyposażeniem gabinetu ginekologicznego ponieważ pozwala na badanie tętna płodu, zakup wzierników metalowych pozwala na ich długoletnie wykorzystywanie. Zakup innego sprzętu potrzebnego do wyposażenia przychodni, takiego jak klimatyzator w pokoju pediatrycznym czy szafka na leki pozwala na lepsze składowanie leków i materiałów medycznych a klimatyzator zapewnia higieniczniejsze warunki przebywania w zatłoczonej przychodni zwłaszcza w miesiącach letnich. Zakup komputerowa stołowego pozwolił personelowi medycznemu, zwłaszcza pielęgniarce, na zmechanizowane zbieranie danych, a także jest warunkiem niezbędnym do włączenia przychodni do sieci informacyjnej Ministerstwa Zdrowia. Organizacja partnerska jest aktualnie w trakcie akredytacji kilku prowadzonych przez siebie ośrodków zdrowia w celu włączenia do sieci informacyjnej Ministerstwa Zdrowia.

 

 

liban_01 (Liban) liban_02 (Liban) liban_03 (Liban) liban_04 (Liban) liban_05 (Liban) liban06 (Liban) liban07 (Liban) liban08 (Liban) liban10 (Liban) liban09 (Liban) liban11 (Liban) liban12 (Liban) liban13 (Liban) liban1 (Liban) liban2 (Liban) liban3 (Liban)

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.