PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na JordaniaI

Pomoc Dla Jemenu

Jordania I

Jordania I

Wskutek wojny w Syrii Jordania przyjęła ok. 1,4 miliona Syryjczyków, z czego ponad 670 tys. to uchodźcy zarejestrowani w UNHCR. Większość z nich żyje poza obozami dla uchodźców – na obszarach miejskich, wiejskich i w nieformalnych obozowiskach. To tam z pomocą medyczną dociera każdego dnia nasza klinika mobilna, zapewniająca często jedyną możliwość kontaktu z lekarzem.

Dla syryjskiego uchodźcy największym codziennym problemem jest zapewnienie rodzinie schronienia i wyżywienia. Na trzecim miejscu zawsze pojawia się kwestia dostępu do leków i opieki medycznej.

Wraz z Terre des Hommes Italy i Soldiers’ Family Welfare Society otaczamy opieką lekarską Jordańczyków i Syryjczyków w prowincji Zarqa i Al-Mafrak. Najmłodsi pacjenci otrzymują pomoc pediatry, a dziewczęta i kobiety objęte są kompleksową opieką okołoporodową.

Klinika mobilna (wyposażona m.in. w mobilne USG, monitor płodu i lekarstwa) każdego dnia dociera do osób mieszkających na odległych, źle skomunikowanych terenach oraz do pacjentów niepełnosprawnych. Jest to nieraz jedyna okazja do kontaktu z lekarzem i otrzymania darmowych leków.

Promotorzy medyczni wezmą udział w szkoleniu z zakresu opieki medycznej nad matką, noworodkiem i dzieckiem, a ośrodek zdrowia w Zarce osiem razy w roku otworzy swoje drzwi dla całej społeczności miasta. Pacjenci będą mogli skorzystać z konsultacji medycznych i podstawowych badań medycznych (m.in. wzroku, słuchu, ciśnienia tętniczego czy poziomu cukru).

Projekt „Opieka medyczna dla kobiet i dzieci mieszkających w słabo rozwiniętych obszarach prowincji Zarka i Al-Mafrak w Jordanii” realizowany przez Polską Misję Medyczną otrzymał w latach 2019-2020 wsparcie finansowe MSZ w wysokości 1 100 000 zł.

Jordania_01 (Jordania I) Jordania_02 (Jordania I) Jordania_03 (Jordania I) Jordania_04 (Jordania I) Jordania_05 (Jordania I) Jordania_06 (Jordania I) Jordania_07 (Jordania I) Jordania_08 (Jordania I) Jordania_09 (Jordania I) Jordania_10 (Jordania I)

Partnerzy projektu

Projekt „Opieka medyczna dla kobiet i dzieci mieszkających w słabo rozwiniętych obszarach prowincji Zarka i Al-Mafrak w Jordanii” jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.