PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na Azerbejdżan

Pomoc Dla Jemenu

Azerbejdżan

Azerbejdżan

1 czerwca, w Światowy Dzień Dziecka rozpoczynamy  projekt  „Rodzic-opiekun podstawą Azerbejdżanu”.  Adresujemy go do azerbejdżańskich rodziców dzieci z niepełnosprawnością, opiekunów oraz personelu zajmującego się ich terapią rozwojową.

Ze strony PMM realizują go fizjoterapeutki Izabella Hetman i Małgorzata Foryt a partnerem jest Azerbejdżańskie Stowarzyszenie Fizjoterapii w Baku. Działania projektowe będą realizowane właśnie w Baku oraz w regionie Ganja.

W ramach projektu zaplanowano: wizyty domowe oraz spotkania w centrach rehabilitacyjnych z instruktażem dla rodziców, indywidualne konsultacje pacjentów z udziałem opiekuna i terapeuty prowadzącego oraz happening nad morzem. Zakładanym rezultatem jest przygotowanie i przekazanie rodzicom i opiekunom  filmów instruktażowych na temat prawidłowej opieki wspomagającej rozwój dziecka niepełnosprawnego oraz stworzenie grup wsparcia rodziców w obu regionach.

Według danych statystycznych w 2011 roku w Azerbejdżanie zarejestrowanych zostało 59 207 dzieci niepełnosprawnych (UNICEF, Situation Assesment: People with Disabilities in Azerbaijan, 2011). Na rehabilitację do Centrum Rehabilitacyjnego w Baku prowadzonego Azerbijan Physiotherapy Association (AzPTA) uczęszcza  10 dzieci dziennie, w rejonie Ganja codziennie z usług rehabilitacji korzysta 7-8 dzieci. W krajach rozwijających się, takich jak Azerbejdżan, dużym problemem jest niska świadomość społeczna na temat niepełnosprawności oraz brak akceptacji niepełnosprawnego członka rodziny. Najczęściej są to ludzie odosobnieni, bez perspektyw na edukację, a w związku z tym na podjęcie aktywnego życia zawodowego. Rodzice dzieci chorych lub dotkniętych rożnego rodzaju niepełnosprawnościami nie są informowani przez lekarza o konieczności prowadzenia rehabilitacji, która rzutuje na przyszłość ich dzieci. Z drugiej też strony personel medyczny ma bardzo mały dostęp do możliwości dokształcania się w dziedzinie rehabilitacji i nowoczesnych technik neurorozwojowych. W wyniku tych czynników osoby niepełnosprawne zostają stygmatyzowane, piętnowane i zepchnięte na margines życia społecznego bez możliwości doświadczania świata.

 

Projekt jest kontynuacją współpracy Polskiej Misji Medycznej i Azerbejdżańskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii w ramach projektu w 2015r.

Azerbejdzan1 (Azerbejdżan) Azerbejdzan2 (Azerbejdżan) Azerbejdzan3 (Azerbejdżan) Azerbejdzan4 (Azerbejdżan) Azerbejdzan5 (Azerbejdżan) Azerbejdzan6 (Azerbejdżan) Azerbejdzan7 (Azerbejdżan) Azerbejdzan8 (Azerbejdżan)

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.