PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

PROJEKT HELPING HAND

PROJEKT HELPING HAND

HELPING HAND - projekt programu European Voluntary Services

EVS (European Voluntary Service) czyli Wolontariat Europejski jest jednym z projektów programu Erasmus+ , wspomaganym przez Komisję Europejską. Pozwala on młodym ludziom podejmować pracę w charakterze wolontariusza w różnych krajach świata na okres od 2 do 12 miesięcy.

EVS to idealna okazja do osobistego rozwoju. Wolontariat Europejski to możliwość kontaktu z ludźmi z różnych państw, poznania ich zwyczajów i mentalności, a czasem zupełnie odmiennej kultury. Z Wolontariatu Europejskiego możesz przywieźć niepowtarzalne wspomnienia i trwałe przyjaźnie, ale jest to również możliwość rozwoju swoich kompetencji, okres pracy nad sobą i otwarcia się na nowe doświadczenia. Ale EVS to przede wszystkim sumienna i ciężka praca. Polska Misja Medyczna w ramach programu EVS umożliwia młodym osobom bez kwalifikacji zawodowych, odbycie wolontariatu w jednej z organizacji partnerskich. Są to organizacje działające w sektorze: pomocy społecznej, wyrównywania szans, ochrony zdrowia, pomocy osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie oraz promującym wolontariat, prawa człowieka i wartości europejskie. W programie Erasmus+ PMM otrzymała akredytację jako organizacja wysyłająca, goszcząca i koordynująca.

Jedynym formalnym wymogiem kwalifikacyjnym do programu EVS jest wiek. Kandydat musi mieć ukonczone 17 lat i nie więcej niż 30. Pozostałe warunki to przede wszystkim motywacja, aby na jakiś czas wyjechać do innego kraju i poświęcić się wolontarystycznej pracy dla społeczności lokalnej.

Na EVS można wyjechać do:

Polska Misja Medyczna w ramach EVS prowadzi nowy projekt „Helping hand”.

Rozpoczął się on na początku kwietnia 2016r. dzięki pomocy FRSE. Projekt jest realizowany  przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+, EVS.
Głównymi celami projektu sa:
- dialog i współpraca międzynarodowa
- mobilność i edukacja
- aktywny udział w życiu społecznym
- pomoc potrzebującym i wzmacnianie postaw tolerancji wobec mniejszości i różnorodności
- promocja wolontariatu.

Projekt "Helping hand" powstał we współpracy między organizacjami z Polski, Hiszpanii i Rosji.

Polska Misja Medyczna jest organizacja koordynująca  współdziała ze  Stowarzyszeniem Gaudium et spes, Asociación Juvenil Intercambia oraz Down Syndrom Association.

Projekt "Helping hand" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

hh1 (PROJEKT HELPING HAND) hh2 (PROJEKT HELPING HAND) hh3 (PROJEKT HELPING HAND) hh4 (PROJEKT HELPING HAND) hh5 (PROJEKT HELPING HAND) hh6 (PROJEKT HELPING HAND)

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP