PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

Dobre wieści z Senegalu

Dobre wieści z Senegalu

Dobre wieści z Senegalu

Z końcem czerwca zakończylismy kolejny ważny etap w realizacji projektu PMM  Senegalu – remont i doposażenie przychodni St. Laurent.

30 czerwca w obecności chargé d'affaires Ambasady RP w Dakarze, pana Michała Radlickiego, oraz przewodniczącej Stowarzyszenia Polaków w Afryce Zachodniej, pani Barbary Diop, koordynatorki lokalne zakończyły dwa działania przewidziane w projekcie "Zwiększenie skuteczności profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia najczęstszych powikłań w ciąży poprzez szkolenia lokalnego personelu oraz doposażenie i remont ośrodków zdrowia w Dakarze i Ngohe w Senegalu".

Remont przychodni  "St. Laurent" polegający na naprawie i uszczelnieniach dachów, wymianie przeciekających zadaszeń nad poczekalniami znajdującymi się w atrium, wymianie urządzeń sanitarnych oraz odmalowaniu całej powierzchni, został zakończony w maju. W czerwcu trwały prace wykończeniowe i porządkowe. Przychodnia została także doposażona w sprzęt do badań ultrasonograficznych kobiet w ciąży oraz w aparat do badań hematologicznych.

Przychodnia St. Laurent przyjmuje każdego dnia od 150 do 300 pacjentów. Prowadzone są konsultacje dorosłych i dzieci, konsultacje kobiet w ciąży, zmiany opatrunków, badania krwi. W przychodni znajduje się także sala dziennego pobytu, w której obłożnie chorym podaje się kroplówki.

Wszyscy bardzo się cieszymy, że udało nam się zakończyć remont przed zbliżającą się porą deszczową i zapewnić chorym ciągłość konsultacji przez cały rok, także podczas ulewnych deszczy.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP