PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

Pobierz program PIT

Aukcja dzieł sztuki dla Aleppo

Aukcja dzieł sztuki dla Aleppo

Zapraszamy do udziału w aukcji charytatywnej dzieł sztuki na rzecz ofiar wojny w Syrii. Licytacja odbędzie się 23 kwietnia w Zmianie Klimatu ( Białystok, ul. Warszawska 6), o godz. 12.00. Całkowity dochód z aukcji zostanie przekazany na pomoc medyczną dwóm szpitalom - w zachodnim Aleppo oraz Idlib. Inicjatorką akcji jest pani Ewa Chacianowska a wspiera ją Magdalena Godlewska-Siwerska – prezeska Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK.

W zaproszeniu na aukcję napisały: 

„/…/Niektórzy z nas coraz częściej omijają informacje o okrucieństwach toczącej się nieprzerwanie od 2011 roku wojny w Syrii. W poczuciu bezradności. Ileż razy można oglądać obracające się w gruzy piękne Aleppo, umęczone cierpieniem twarze dzieci, błagające o pomoc rodziny? Piszemy o tym, bo i nam - ludziom ze Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, organizatorom aukcji - przez te wszystkie lata wydawało się, że przecież nic nie możemy. Ale zobaczyliśmy wiele budujących przykładów, a obce jest mam myślenie, że to za daleko, więc nas nie dotyczy, że to inna kultura i religia. Uważamy, że właśnie takie momenty są sprawdzianem naszego człowieczeństwa, niezależnie od wyznania. /…/

Zapraszamy do udziału osoby, które wierzą, że sednem życia jest dobroć, wzajemny szacunek, współczucie i ludzka solidarność, że mimo wszystko żyjemy na najpiękniejszym ze światów, choć każdy z nas musi do tego dołożyć swoją cegiełkę, zrobić gest. Bądźcie w tym dniu z nami - 23 kwietnia 2017 r. w Białymstoku, skąd będziemy słać serdeczne myśli do Syrii. Pewnie są tam równie potrzebne jak pieniądze.”

Katalog i regulamin aukcji na stronie: http://widok.org.pl/strona,callaction__charytatywna_aukcja_sztuki,72,0,72.html

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP