POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1%TWOJEGO PODATKU
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na Zambia

Zambia

Projekt realizowany  był realizowany  w 2014 roku na terenie dzielnicy Makeni, w instytucji Home Base Care przy parafii Chrystusa Odkupiciela.

Zambia jest krajem położonym w Afryce Subsaharyjskiej, na płaskowyżu środkowoafrykańskim, bez dostępu do morza. Ok. 40% powierzchni kraju stanowią lasy sawannowe. Podstawą gospodarki państwa jest rolnictwo, ponad połowę powierzchni stanowią użytki rolne. Terytorium Zambii podzielone jest na 10 prowincji. Liczba mieszkańców wynosi ponad 14 mln. Znajduje się na 163 pozycji ze 186 krajów w rankingu Human Development Index 2013. Jest więc jednym z krajów najuboższych, znajduje się w grupie państw z niskim Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego. 2/3 ludności Zambii, na życie musi wystarczyć mniej niż 2 dolary dziennie. Średnia oczekiwana długość życia wynosi 55 lat (globalnie Więcej

zambia01 (Zambia) zambia02 (Zambia) zambia03 (Zambia) zambia04 (Zambia) zambia05 (Zambia) zambia06 (Zambia) zambia07 (Zambia) zambia08 (Zambia) zambia09 (Zambia) zambia10 (Zambia) zambia11 (Zambia) zambia12 (Zambia) zambia13 (Zambia) zambia14 (Zambia) zambia15 (Zambia) zambia16 (Zambia) zambia17 (Zambia) zambia18 (Zambia) zambia19 (Zambia) zambia20 (Zambia) zambia21 (Zambia) zambia22 (Zambia) zambia23 (Zambia) zambia24 (Zambia) zambia25 (Zambia) zambia26 (Zambia) zambia27 (Zambia) zambia28 (Zambia) zambia29 (Zambia) zambia30 (Zambia) zambia31 (Zambia) zambia32 (Zambia) zambia33 (Zambia) zambia34 (Zambia) zambia35 (Zambia)

– 70, Europa – 76). 19,4% mieszkańców Zambii jest analfabetami. Śmiertelność dzieci do 5 roku życia wynosi 90/1000 żywych urodzeń. Zambia należy do krajów o największej prewalencji HIV na świecie – według oficjalnych danych WHO z 2012 roku zarażonych jest około 1,1 mln mieszkańców z czego 160 tys nie ukończyło 15 roku życia. W 2012 roku kolejne 56 tys. osób zaraziło się wirusem, a ok. 30 tyś zmarło powodu AIDS (jest to jednak mniej w porównaniu z 2006 rokiem). Głównym miejscem realizacji projektu będą przedmieścia stolicy kraju – Lusaki, położonej w prowincji o tej samej nazwie. Miasto zamieszkujące około 1,7 mln mieszkańców, cechuje bardzo duża gęstości zaludnienia.

Celem projektu jest niesienie pomocy medycznej mieszkańcom Zambii, którzy mają utrudniony dostęp do opieki medycznej na co dzień. Wraz z epidemią HIV, rozprzestrzenianiem się licznych chorób zakaźnych, na terenie Zambii rośnie potrzeba rzetelnej wiedzy medycznej. Wolontariuszki będą prowadziły głównie opiekę ambulatoryjną i wizyty domowe (diagnostykę, profilaktykę, leczenie pacjentów oraz ewentualne skierowanie do leczenia szpitalnego), badania przesiewowe oraz edukację Zambijczyków.

Istotną kwestią działań projektowych jest poprawa dostępu do podstawowej opieki medycznej, wzrost świadomości lokalnej społeczności na temat zdrowia, udzielanie doraźnej pomocy medycznej, a co za tym idzie poprawa stanu zdrowia, długości i jakości życia beneficjentów. Wpisuje się to w realizację założeń Milenijnych Celów Rozwojowych, na terenie objętym wolontariatem, zwłaszcza: - ograniczenie umieralności dzieci (Pkt4.) - ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych (Pkt6.).

Beneficjentami projektu są mieszkańcy przedmieść Lusaki (w większości osoby o bardzo niskim statusie socjoekonomicznym, których nie stać na płatną służbę zdrowia lub z racji stanu zdrowia nie mają możliwości dotarcia do lekarza). Wśród mieszkańców terenu objętego projektem zostaną zidentyfikowani i włączeni w działania projektowe pacjenci niepełnosprawni, wymagający przewlekłego leczenia i rehabilitacji oraz dzieci uczące się w szkołach na terenie parafii Makeni.

Zwiń
zambia01 (Zambia) zambia02 (Zambia) zambia03 (Zambia) zambia04 (Zambia) zambia05 (Zambia) zambia06 (Zambia) zambia07 (Zambia) zambia08 (Zambia) zambia09 (Zambia) zambia10 (Zambia) zambia11 (Zambia) zambia12 (Zambia) zambia13 (Zambia) zambia14 (Zambia) zambia15 (Zambia) zambia16 (Zambia) zambia17 (Zambia) zambia18 (Zambia) zambia19 (Zambia) zambia20 (Zambia) zambia21 (Zambia) zambia22 (Zambia) zambia23 (Zambia) zambia24 (Zambia) zambia25 (Zambia) zambia26 (Zambia) zambia27 (Zambia) zambia28 (Zambia) zambia29 (Zambia) zambia30 (Zambia) zambia31 (Zambia) zambia32 (Zambia) zambia33 (Zambia) zambia34 (Zambia) zambia35 (Zambia)

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.