POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1%TWOJEGO PODATKU
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na Uganda

Uganda

Projekt Działania medyczno-edukacyjne w Kakooge w Ugandzie jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2013r. w ramach dwumodułowego  projektu.

Projekt zakłada dalszy rozwój placówki HCIV w Kakooge, Uganda, poprzez odpowiednie doposażenie sali porodowej (w narzędzia i profesjonalne łóżko porodowe) oraz dalszą edukację personelu medycznego. Zakłada również poprawę dostępności do służby zdrowia zwłaszcza dla kobiet w ciąży i dzieci, podniesienie kwalifikacji lokalnych pracowników służby zdrowia ale również niemedycznych (tzw. health workers w wioskach), doposażenie karetki oraz ustalonych punktów medycznych w 15 wioskach w dystrykcie Nakasangola w zestawy porodowe oraz zestawy pierwszej pomocy. Zaplanowano również kolejne operacje szkoleniowe – tym razem Więcej

uganda01 (Uganda) uganda02 (Uganda) uganda03 (Uganda) uganda04 (Uganda) uganda05 (Uganda) uganda06 (Uganda) uganda07 (Uganda) uganda08 (Uganda) uganda09 (Uganda) uganda10 (Uganda) uganda11 (Uganda) uganda12 (Uganda) uganda13 (Uganda) uganda14 (Uganda) uganda15 (Uganda) uganda16 (Uganda) uganda17 (Uganda) uganda18 (Uganda) uganda19 (Uganda) uganda20 (Uganda) uganda21 (Uganda) uganda22 (Uganda) uganda23 (Uganda) uganda24 (Uganda) uganda25 (Uganda) uganda26 (Uganda) uganda27 (Uganda) uganda28 (Uganda) uganda29 (Uganda) uganda30 (Uganda) uganda31 (Uganda) uganda32 (Uganda) uganda33 (Uganda) uganda34 (Uganda) uganda35 (Uganda) uganda36 (Uganda) uganda37 (Uganda) uganda38 (Uganda) uganda39 (Uganda) uganda40 (Uganda) uganda41 (Uganda) uganda42 (Uganda) uganda43 (Uganda) uganda44 (Uganda) uganda45 (Uganda) uganda46 (Uganda) uganda47 (Uganda) uganda48 (Uganda) uganda49 (Uganda) uganda50 (Uganda) uganda51 (Uganda) uganda52 (Uganda)

dotyczące dzieci oraz dalszy rozwój opieki pediatrycznej i ginekologicznej w HCIV w Kakooge.

W pierwszej kolejności zostaną podjęte działania mające na celu transport sprzętu posiadanego przez Polską Misję Medyczną z Polski do Ugandy oraz sprzętu, który zostanie zakupiony (a nie jest możliwe jego zamówienie w Ugandzie).

Kolejnym etapem realizacji projekt będzie podłączenie sprzętu na sali porodowej, wyposażenie karetki i punktów medycznych w zestawy porodowe i pierwszej pomocy.

Do Kakooge przyleci położna na okres 4 tygodni. Pomoże ona zaimplementować program wizyt medycznych w wioskach. Karetka wraz z kierowcą (przeszkolony ratownik), położna z Polski oraz lokalny lekarz/ pielęgniarka (będą się zmieniać ) będą 2 razy w tygodniu  wyjeżdżać  do wiosek w dystrykcie Nakasangola.

Wiosek, które wezmą udział w programie jest 15. W trakcie całego projektu zakładamy dotarcie min. 3 razy do każdej z wiosek. Podczas wizyty zostanie oceniony ogólny stan zdrowia populacji (w tym noworodków i dzieci), zostaną przeprowadzone konsultacje lekarskie i badania przesiewowe (mierzenie poziomu glukozy, ciśnienia krwi, profilaktyka p/HIV/gruźlicza/antymalaryczna). Zostaną również zakwalifikowane dzieci do dalszych zabiegów chirurgicznych. Zostanie wyznaczony punkt medyczny, w którym do dyspozycji pozostanie zestaw pierwszej pomocy i zestaw porodowy.

Zespół chirurga i anestezjologa przeprowadzi 30 operacji szkoleniowych u dzieci, podczas których personel lokalny szpitala udoskonali swoje umiejętności dotyczące wykonywania najczęstszych zabiegów u pacjentów pediatrycznych.

Ponadto pediatra  i położna  zbadają 300 pacjentów (kobiet w ciąży i dzieci) pokazując zasady prawidłowej interpretacji badania fizykalnego i badan laboratoryjnych oraz ich role w diagnostyce i leczeniu chorób dzieci i kobiet w ciąży oraz odrębności wartości prawidłowych w różnych grupach wiekowych.

Projekt zakłada takie doposażenie szpitala i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, które umożliwi mu samodzielne funkcjonowanie i świadczenie lokalnej ludności kompleksowych usług medycznych na zadowalającym poziomie.

Zwiń
uganda01 (Uganda) uganda02 (Uganda) uganda03 (Uganda) uganda04 (Uganda) uganda05 (Uganda) uganda06 (Uganda) uganda07 (Uganda) uganda08 (Uganda) uganda09 (Uganda) uganda10 (Uganda) uganda11 (Uganda) uganda12 (Uganda) uganda13 (Uganda) uganda14 (Uganda) uganda15 (Uganda) uganda16 (Uganda) uganda17 (Uganda) uganda18 (Uganda) uganda19 (Uganda) uganda20 (Uganda) uganda21 (Uganda) uganda22 (Uganda) uganda23 (Uganda) uganda24 (Uganda) uganda25 (Uganda) uganda26 (Uganda) uganda27 (Uganda) uganda28 (Uganda) uganda29 (Uganda) uganda30 (Uganda) uganda31 (Uganda) uganda32 (Uganda) uganda33 (Uganda) uganda34 (Uganda) uganda35 (Uganda) uganda36 (Uganda) uganda37 (Uganda) uganda38 (Uganda) uganda39 (Uganda) uganda40 (Uganda) uganda41 (Uganda) uganda42 (Uganda) uganda43 (Uganda) uganda44 (Uganda) uganda45 (Uganda) uganda46 (Uganda) uganda47 (Uganda) uganda48 (Uganda) uganda49 (Uganda) uganda50 (Uganda) uganda51 (Uganda) uganda52 (Uganda)

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.