POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1%TWOJEGO PODATKU
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO

O NAS

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest humanitarną, pozarządową, organizacją non-profit, poświęconą ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humanitarną  i rozwojową. PMM została założona w 1999 roku przez wolontariuszy lekarzy  i pielęgniarki.  Bezpośrednim impulsem, który doprowadził do powstania PMM, była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem.  Jesteśmy stowarzyszeniem, zajmującym się profesjonalną pomocą medyczną ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów.

Naszą misją jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie interwencji zdrowotnych i programów humanitarnych, które budują lokalny potencjał w biednych i wymagających wsparcia społecznościach na całym świecie.  Nasze cele  realizujemy poprzez bezpośrednią pomoc medyczną,  edukację, pomoc humanitarną i rozwojową dla najbardziej poszkodowanych i potrzebujących. Naszymi beneficjentami są mieszkańcy najbiedniejszych regionów świata, uchodźcy i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Polska Misja Medyczna działa również w obszarze zadań publicznych, takich jak: operacje ratownicze, ochrona imprez masowych, ochrona osób, oddziały szybkiego reagowania kryzysowego,  działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy. W skład naszego zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarze, ratownicy, rehabilitanci, a także psychologowie i analitycy medyczni.

 

NASZE CELE:

ikona celu
Praca na rzecz trwałych zmian na lepsze w najuboższych krajach świata.
ikona celu
Kształcenie kadry medycznej i ludności cywilnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie.
ikona celu
Doraźna pomoc medyczna ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych.
ikona celu
Pomoc humanitarna.

WŁADZE

ZARZĄD PMM:

prezes Ewa Piekarska, Jarosław Gucwa, Iwona Zbijowska, Małgorzata Olasińska-Chart, Agnieszka Sobotowska-Siwor.

Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków.
Kontrolę nad działalnością PMM i Zarządu sprawuje Sąd Koleżeński i Komisja Rewizyjna. 

KOMISJA REWIZYJNA:

Xymena Dyduch, Magdalena Komperda i Joanna Kołek.

PMM TO:
Administracja: Ewa Piekarska, Iwona Zbijowska, Joanna Kołek, Joanna Fąferek
Programy krajowe oraz współpraca zagraniczna: Ewa Piekarska, Xymena Dyduch, Małgorzata Olasińska-Chart, Joanna Fąferek, Magdalena Komperda, Katarzyna Rydel, Jerzy Jaskuła
Wolontariat Polska Pomoc: Iwona Zbijowska, Ewa Piekarska, Xymena Dyduch, Magdalena Komperda
Public Relations: Paulina Bandura

STATUT


statut w pliku pdf

POZNAJ NAS BLIŻEJ

zdjęcie Pana Jarosław Gucwa

Jarosław Gucwa

zdjęcie Pana Ewa Piekarska

Ewa Piekarska

zdjęcie Pana Agnieszka Sobotowska-Siwor

Agnieszka Sobotowska-Siwor

zdjęcie Pana Xymena Dyduch

Xymena Dyduch

zdjęcie Pana Iwona Zbijowska

Iwona Zbijowska

zdjęcie Pana Magdalena Komperda

Magdalena Komperda

zdjęcie Pana Jerzy Jaskuła

Jerzy Jaskuła

zdjęcie Pana Małgorzata Olasińska-Chart

Małgorzata Olasińska-Chart

zdjęcie Pana Joanna Kołek

Joanna Kołek

zdjęcie Pana Katarzyna Rydel

Katarzyna Rydel

Sprawozdania roczne