POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1%TWOJEGO PODATKU
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na MJANMABIRMA

MJANMA (BIRMA)

1 kwietnia 2016 Polska Misja Medyczna rozpoczęła działania w Birmie w miejscowościach w delcie rzeki Irawadi wokół Rangun. Edukacja personelu szpitali, szkolenia dla społeczności lokalnej, głównie kobiet, mobilne kliniki i wsparcie lokalnych organizacji to działania, które nasi pracownicy realizuję w ramach projektu „Mjanma - działania położnicze oraz edukacja medyczna w regionie delty Irawadi”.

Projekt zakłada edukację medyczną pielęgniarek i położnych oraz personelu niewykwalifikowanego, a także szkolenia z przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych. Celem tych działań jest zwiększenie wiedzy tych pracowników medycznych, którzy asystują kobietom przy porodach częściej niż lekarze.

Wśród społeczności lokalnej prowadzone będą  szkolenia z zasad higieny, opieki Więcej

Birma_01 (MJANMA (BIRMA)) Birma_02 (MJANMA (BIRMA)) Birma_03 (MJANMA (BIRMA)) Birma_04 (MJANMA (BIRMA)) Birma_05 (MJANMA (BIRMA)) Birma_06 (MJANMA (BIRMA)) Birma_07 (MJANMA (BIRMA)) Birma_08 (MJANMA (BIRMA)) Birma_09 (MJANMA (BIRMA))

nad noworodkiem i tzw. zdrowia reprodukcyjnego, czyli zasad bezpiecznego współżycia seksualnego, antykoncepcji, opieki nad kobietą podczas ciąży i porodu. Te działania eudkacyjne będą skierowane głównie do kobiet, jednak na szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i opieki poporodowej nad matką i noworodkiem zaproszeni będą również mężczyźni, których rola jest  także niezwykle istotna.

Ponieważ wiele miejscowości w regionie jest położonych w trudno dostępnych terenach, uruchomione zostaną  mobilne kliniki, dzięki którym będzie do wiosek regularnie będzie docierać pomoc medyczna, głównie położne i pediatrzy. W trakcie wizyt monitorujących będziemy także organizować spotkania z mieszkańcami odwiedzanych wiosek o metodach zapobiegania chorobom i higienie.

Nasze działania mają również na celu wsparcie lokalnego partnera oraz doposażenie punktów medycznych w niezbędne wyposażenie położnicze i lodówki do przechowywania szczepionek i leków.

Zwiń
Birma_01 (MJANMA (BIRMA)) Birma_02 (MJANMA (BIRMA)) Birma_03 (MJANMA (BIRMA)) Birma_04 (MJANMA (BIRMA)) Birma_05 (MJANMA (BIRMA)) Birma_06 (MJANMA (BIRMA)) Birma_07 (MJANMA (BIRMA)) Birma_08 (MJANMA (BIRMA)) Birma_09 (MJANMA (BIRMA))

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.