POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1%TWOJEGO PODATKU
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na Madagaskar

Madagaskar

Misja Madagaskar - pomoc medyczna i zdrowie reprodukcyjne - projekt 2014.

Projekt zakładał zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w ramach pracy w przychodni przy placówce misyjnej, której działanie ma na celu  poprawę stanu zdrowia mieszkańców Mampikony oraz ułatwienie dostępu do lekarza zwłaszcza na terenach, gdzie dostęp do lekarza jest szczególnie utrudniony.

W projekcie prowadzone były akcje edukacyjne, mające na celu poprawę świadomości prozdrowotnej mieszkańców. Szerzenie idei zdrowego trybu życia oraz podstawowych informacji na temat chorób zakaźnych, możliwości ich zapobiegania, wykrywania i leczenia. Świadome planowanie rodziny pozwoli na rozwiązanie problemu wielodzietności i wynikających z niego trudności materialnych rodzin. Dodatkowo zajęcia miały na celu stworzenie Więcej

Madagaskar01 (Madagaskar) Madagaskar02 (Madagaskar) Madagaskar02 (Madagaskar) Madagaskar03 (Madagaskar) Madagaskar04 (Madagaskar) Madagaskar05 (Madagaskar) Madagaskar06 (Madagaskar) Madagaskar07 (Madagaskar) Madagaskar08 (Madagaskar) Madagaskar09 (Madagaskar) Madagaskar10 (Madagaskar) Madagaskar11 (Madagaskar) Madagaskar12 (Madagaskar) Madagaskar13 (Madagaskar) Madagaskar14 (Madagaskar) Madagaskar15 (Madagaskar) Madagaskar16 (Madagaskar) Madagaskar17 (Madagaskar) Madagaskar18 (Madagaskar) Madagaskar19 (Madagaskar)

możliwości rozwoju kobiet, przez uzyskanie większej niezależności.

Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z uczęszczających do szkół na terenie misji oraz dzieci z domu dziecka dla chłopców. Naszym zadaniem było organizowanie czasu dla najmłodszych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zdrowych zachowań i nawyków pozwalającym na utrzymanie zdrowia i higieny. Zadanie to było realizowane przez interaktywne zajęcia, gry i zabawy na temat profilaktyki chorób i udzielania pierwszej pomocy.

Zwiń
Madagaskar01 (Madagaskar) Madagaskar02 (Madagaskar) Madagaskar02 (Madagaskar) Madagaskar03 (Madagaskar) Madagaskar04 (Madagaskar) Madagaskar05 (Madagaskar) Madagaskar06 (Madagaskar) Madagaskar07 (Madagaskar) Madagaskar08 (Madagaskar) Madagaskar09 (Madagaskar) Madagaskar10 (Madagaskar) Madagaskar11 (Madagaskar) Madagaskar12 (Madagaskar) Madagaskar13 (Madagaskar) Madagaskar14 (Madagaskar) Madagaskar15 (Madagaskar) Madagaskar16 (Madagaskar) Madagaskar17 (Madagaskar) Madagaskar18 (Madagaskar) Madagaskar19 (Madagaskar)

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.