POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1%TWOJEGO PODATKU
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na Jamajka

Jamajka

Wsparcie medyczne i edukacyjne dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce – projekt realizowany w 2014 roku w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc. Celem projektu było wsparcie sióstr Sercanek w zapewnieniu ciągłej opieki medycznej ludności pięknego, ale niestety bardzo biednego regionu Maggotty oraz ułatwienie dostępu do wiedzy na temat poprawy stanu zdrowia.
Projekt był kontynuacją działań realizowanych w 2012 roku. W związku z efektywną współpracą, dobrymi doświadczeniami z organizacji działań na terenie Maggotty została podjęta decyzja o kontynuacji zadań.
Wolontariusze – 3 lekarki Roma Herman, Natalia Mołdawska, Aneta Piotrowska oraz ratownik medyczny Maciej Michalski udzielali porad medycznych w rejonach Maggotty, Santa Cruz, Seaford Town (w przychodniach oraz podczas wizyt domowych). Więcej

jamajka01 (Jamajka) jamajka01 (Jamajka) jamajka03 (Jamajka) jamajka04 (Jamajka) jamajka05 (Jamajka) jamajka06 (Jamajka) jamajka07 (Jamajka) jamajka08 (Jamajka) jamajka09 (Jamajka) jamajka10 (Jamajka) jamajka11 (Jamajka) jamajka12 (Jamajka) jamajka13 (Jamajka) jamajka14 (Jamajka) jamajka15 (Jamajka) jamajka16 (Jamajka) jamajka17 (Jamajka) jamajka18 (Jamajka) jamajka19 (Jamajka) jamajka20 (Jamajka) jamajka21 (Jamajka) jamajka22 (Jamajka) jamajka23 (Jamajka) jamajka24 (Jamajka) jamajka25 (Jamajka) jamajka26 (Jamajka) jamajka27 (Jamajka) jamajka28 (Jamajka) jamajka29 (Jamajka) jamajka30 (Jamajka) jamajka31 (Jamajka) jamajka34 (Jamajka) jamajka35 (Jamajka) jamajka36 (Jamajka) jamajka37 (Jamajka) jamajka38 (Jamajka) jamajka39 (Jamajka) jamajka40 (Jamajka) jamajka41 (Jamajka) jamajka42 (Jamajka) jamajka43 (Jamajka) jamajka44 (Jamajka) jamajka45 (Jamajka) jamajka46 (Jamajka) jamajka47 (Jamajka) jamajka48 (Jamajka) jamajka49 (Jamajka) jamajka50 (Jamajka) jamajka51 (Jamajka) jamajka52 (Jamajka) jamajka53 (Jamajka) jamajka54 (Jamajka) jamajka55 (Jamajka) jamajka56 (Jamajka) jamajka57 (Jamajka) jamajka58 (Jamajka) jamajka59 (Jamajka) jamajka60 (Jamajka) jamajka61 (Jamajka) jamajka62 (Jamajka) jamajka63 (Jamajka) jamajka64 (Jamajka) jamajka65 (Jamajka) jamajka66 (Jamajka) jamajka67 (Jamajka) jamajka68 (Jamajka) jamajka69 (Jamajka) jamajka70 (Jamajka) jamajka71 (Jamajka) jamajka72 (Jamajka) jamajka73 (Jamajka) jamajka74 (Jamajka) jamajka75 (Jamajka) jamajka76 (Jamajka) jamajka77 (Jamajka) jamajka78 (Jamajka) jamajka79 (Jamajka) jamajka80 (Jamajka) jamajka81 (Jamajka) jamajka81 (Jamajka) jamajka82 (Jamajka) jamajka83 (Jamajka) jamajka84 (Jamajka) jamajka85 (Jamajka) jamajka86 (Jamajka) jamajka87 (Jamajka) jamajka88 (Jamajka) jamajka89 (Jamajka) jamajka90 (Jamajka) jamajka91 (Jamajka) jamajka92 (Jamajka) jamajka93 (Jamajka) jamajka94 (Jamajka) jamajka95 (Jamajka) jamajka96 (Jamajka) jamajka97 (Jamajka) jamajka98 (Jamajka) jamajka99 (Jamajka) jamajka100 (Jamajka) jamajka101 (Jamajka) jamajka102 (Jamajka) jamajka103 (Jamajka) jamajka104 (Jamajka) jamajka105 (Jamajka) jamajka106 (Jamajka) jamajka107 (Jamajka) jamajka108 (Jamajka) jamajka109 (Jamajka) jamajka110 (Jamajka) jamajka111 (Jamajka) jamajka112 (Jamajka) jamajka113 (Jamajka) jamajka114 (Jamajka) jamajka115 (Jamajka) jamajka116 (Jamajka) jamajka117 (Jamajka) jamajka118 (Jamajka) jamajka119 (Jamajka) jamajka120 (Jamajka) jamajka121 (Jamajka) jamajka122 (Jamajka) jamajka123 (Jamajka) jamajka124 (Jamajka) jamajka125 (Jamajka) jamajka126 (Jamajka) jamajka127 (Jamajka) jamajka128 (Jamajka) jamajka129 (Jamajka) jamajka130 (Jamajka) jamajka131 (Jamajka) jamajka132 (Jamajka) jamajka133 (Jamajka) jamajka134 (Jamajka) jamajka135 (Jamajka) jamajka136 (Jamajka) jamajka137 (Jamajka) jamajka138 (Jamajka) jamajka139 (Jamajka) jamajka140 (Jamajka) jamajka141 (Jamajka) jamajka142 (Jamajka) jamajka143 (Jamajka) jamajka144 (Jamajka) jamajka145 (Jamajka) jamajka146 (Jamajka) jamajka147 (Jamajka) jamajka148 (Jamajka) jamajka149 (Jamajka) jamajka150 (Jamajka) jamajka151 (Jamajka) jamajka152 (Jamajka) jamajka155 (Jamajka) jamajka156 (Jamajka)

Ponadto wolontariusze przygotowali i przeprowadzili szkolenia z następujących zagadnień: Pierwsza pomoc i postępowanie w stanach nagłych; Świadome planowanie rodziny. Zapobieganie transmisji chorób przenoszonych droga płciową; Choroby cywilizacyjne; Zasady higieny (dzieci najmłodsze otrzymały gąbeczki w kształcie kaczuszek); Zasady udzielania pierwszej pomocy; Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci; Postępowanie w przypadku złamań i krwotoków; Intubacja i udrażniania dróg oddechowych metodą przyrządową i bezprzyrządową (dla personelu medycznego w przychodni - co powinno skutkować wyższymi kompetencjami i kwalifikacjami tych osób). Dzięki szkoleniom wzrósł poziom wiedzy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej wśród lokalnej społeczności.

Zwiń
jamajka01 (Jamajka) jamajka01 (Jamajka) jamajka03 (Jamajka) jamajka04 (Jamajka) jamajka05 (Jamajka) jamajka06 (Jamajka) jamajka07 (Jamajka) jamajka08 (Jamajka) jamajka09 (Jamajka) jamajka10 (Jamajka) jamajka11 (Jamajka) jamajka12 (Jamajka) jamajka13 (Jamajka) jamajka14 (Jamajka) jamajka15 (Jamajka) jamajka16 (Jamajka) jamajka17 (Jamajka) jamajka18 (Jamajka) jamajka19 (Jamajka) jamajka20 (Jamajka) jamajka21 (Jamajka) jamajka22 (Jamajka) jamajka23 (Jamajka) jamajka24 (Jamajka) jamajka25 (Jamajka) jamajka26 (Jamajka) jamajka27 (Jamajka) jamajka28 (Jamajka) jamajka29 (Jamajka) jamajka30 (Jamajka) jamajka31 (Jamajka) jamajka34 (Jamajka) jamajka35 (Jamajka) jamajka36 (Jamajka) jamajka37 (Jamajka) jamajka38 (Jamajka) jamajka39 (Jamajka) jamajka40 (Jamajka) jamajka41 (Jamajka) jamajka42 (Jamajka) jamajka43 (Jamajka) jamajka44 (Jamajka) jamajka45 (Jamajka) jamajka46 (Jamajka) jamajka47 (Jamajka) jamajka48 (Jamajka) jamajka49 (Jamajka) jamajka50 (Jamajka) jamajka51 (Jamajka) jamajka52 (Jamajka) jamajka53 (Jamajka) jamajka54 (Jamajka) jamajka55 (Jamajka) jamajka56 (Jamajka) jamajka57 (Jamajka) jamajka58 (Jamajka) jamajka59 (Jamajka) jamajka60 (Jamajka) jamajka61 (Jamajka) jamajka62 (Jamajka) jamajka63 (Jamajka) jamajka64 (Jamajka) jamajka65 (Jamajka) jamajka66 (Jamajka) jamajka67 (Jamajka) jamajka68 (Jamajka) jamajka69 (Jamajka) jamajka70 (Jamajka) jamajka71 (Jamajka) jamajka72 (Jamajka) jamajka73 (Jamajka) jamajka74 (Jamajka) jamajka75 (Jamajka) jamajka76 (Jamajka) jamajka77 (Jamajka) jamajka78 (Jamajka) jamajka79 (Jamajka) jamajka80 (Jamajka) jamajka81 (Jamajka) jamajka81 (Jamajka) jamajka82 (Jamajka) jamajka83 (Jamajka) jamajka84 (Jamajka) jamajka85 (Jamajka) jamajka86 (Jamajka) jamajka87 (Jamajka) jamajka88 (Jamajka) jamajka89 (Jamajka) jamajka90 (Jamajka) jamajka91 (Jamajka) jamajka92 (Jamajka) jamajka93 (Jamajka) jamajka94 (Jamajka) jamajka95 (Jamajka) jamajka96 (Jamajka) jamajka97 (Jamajka) jamajka98 (Jamajka) jamajka99 (Jamajka) jamajka100 (Jamajka) jamajka101 (Jamajka) jamajka102 (Jamajka) jamajka103 (Jamajka) jamajka104 (Jamajka) jamajka105 (Jamajka) jamajka106 (Jamajka) jamajka107 (Jamajka) jamajka108 (Jamajka) jamajka109 (Jamajka) jamajka110 (Jamajka) jamajka111 (Jamajka) jamajka112 (Jamajka) jamajka113 (Jamajka) jamajka114 (Jamajka) jamajka115 (Jamajka) jamajka116 (Jamajka) jamajka117 (Jamajka) jamajka118 (Jamajka) jamajka119 (Jamajka) jamajka120 (Jamajka) jamajka121 (Jamajka) jamajka122 (Jamajka) jamajka123 (Jamajka) jamajka124 (Jamajka) jamajka125 (Jamajka) jamajka126 (Jamajka) jamajka127 (Jamajka) jamajka128 (Jamajka) jamajka129 (Jamajka) jamajka130 (Jamajka) jamajka131 (Jamajka) jamajka132 (Jamajka) jamajka133 (Jamajka) jamajka134 (Jamajka) jamajka135 (Jamajka) jamajka136 (Jamajka) jamajka137 (Jamajka) jamajka138 (Jamajka) jamajka139 (Jamajka) jamajka140 (Jamajka) jamajka141 (Jamajka) jamajka142 (Jamajka) jamajka143 (Jamajka) jamajka144 (Jamajka) jamajka145 (Jamajka) jamajka146 (Jamajka) jamajka147 (Jamajka) jamajka148 (Jamajka) jamajka149 (Jamajka) jamajka150 (Jamajka) jamajka151 (Jamajka) jamajka152 (Jamajka) jamajka155 (Jamajka) jamajka156 (Jamajka)

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.