POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1%TWOJEGO PODATKU
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na IrackiKurdystan

Iracki Kurdystan

Od wiosny 2014 roku  państwo i społeczeństwo Iraku znajduje się w stanie ostrego kryzysu. Całe regiony zostały przejęte i wciąż częściowo są pod kontrolą bojowników państwa islamskiego.  W wyniku  tej sytuacji ponad 2,2 mln Irakijczyków zostało zmuszonych do ucieczki przed przemocą w ich własnym kraju. w niektórych regionach np. w prowincji Diyala, w dystrykcie Khanaqeen, okregu Kolay  opieka medyczna jest bardzo ograniczona - brak transportu lokalnego uniemożliwia mieszkańcom odległych wsi dostanie sie do odległego  o kilkadziesiąt km szpitala w Khanaqeen. Polska Misja Medyczna, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w niesieniu  pomocy humanitarnej,  włączyła się w pomoc, od maja 2016 realizując projekt pomocy medycznej i wsparcia bezpiecznych praktyk higienicznych, który Więcej

iracki_kurdystan_1 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_2 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_3 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_4 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_5 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_6 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_7 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_8 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_9 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_10 (Iracki Kurdystan)

uzyskał dofinansowanie z MSZ na pomoc humanitarną w wysokości  527 190 PLN, a na okres do grudnia 2017, 1 059 190 PLN.

Trwający drugi projekt zakłada kontynuację i sfinansowanie pracy działających już klinik mobilnych w 2017, operujących w okręgu Kolay. Okręg Kolay liczy 33 wioski, zamieszkane obecnie przez ponad 3986 rodzin. Jedna klinika mobilna wizytuje 22 wioski w ciągu miesiąca, jedną w każdy dzień roboczy.  Uruchomienie drugiej kliniki w 2016 i kontynuacja jej pracy w 2017 pozwoliła na zapewnienie opieki medycznej w każdej wiosce co najmniej raz na miesiąc. Ważne jest też to, że lekarzem w drugiej klinice mobilnej jest kobieta - Kurdyjka, która może badać i diagnozować dziewczynki i kobiety. Dodatkowym działaniem  w 2017 jest kontynuacja finansowania działań  na rzecz promocji higieny zespołu edukatorów higieny w obozie dla uchodźców Alwand 1.W obozie przebywa  850 rodzin,  blisko 3940 osób, uciekinierów z terenów w Iraku,  głównie graniczących z Syrią, które zajęło ISIS.    

Nowy działaniem projektu w 2017r. będzie doposażenie szpitala w Khanaqeen w nowy gabinet stomatologiczny. Szpital obsługuje 250 000 populacji dystryktu Khanaqeen, w tym 110 000 przesiedlonych  oraz osoby przysyłane z obozów dla uchodźców znajdujących się na terenie Diyala. W żadnym z obozów dla uchodźców nie ma gabinetu stomatologicznego, pacjenci są przewożeni do szpitala w Khanaqeen. Szpital posiada tylko jeden fotel stomatologiczny, w którym na zmianę pracuje 2 dentystów. W czerwcu 2016  261 pacjentom udzielono pomocy dentystycznej, czyli średnio 12 pacjentom dziennie, z czego 10 % byli to uchodźcy z obozów.

Projekt zakłada wysłanie dwóch dentystów z Polski do przeszkolenia i wspólnej pracy z lokalnymi dentystami w szpitalu Khanaqeen. Zostaną zakupione m.in. fotel, cyfrowy rentgen, autoklaw, lampa do utwardzania wypełnień, instrumenty i materiały stomatologiczno-higieniczne oraz edukacyjne. Polscy stomatolodzy przyjadą razem na 3 tygodnie w kwietniu 2017, po instalacji drugiego gabinetu, by pracować jednocześnie w obu dostępnych gabinetach z obydwoma stomatologami w szpitalu w Khanaqeen.

Projekt "Wsparcie podstawowej opieki medycznej, stomatologii  i poprawa warunków  higienicznych w prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej" jest współfinansowany ze środków Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.

Zwiń
iracki_kurdystan_1 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_2 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_3 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_4 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_5 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_6 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_7 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_8 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_9 (Iracki Kurdystan) iracki_kurdystan_10 (Iracki Kurdystan)

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.