POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1%TWOJEGO PODATKU
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na Azerbejdżan

Azerbejdżan

1 czerwca, w Światowy Dzień Dziecka rozpoczynamy  projekt  „Rodzic-opiekun podstawą Azerbejdżanu”.  Adresujemy go do azerbejdżańskich rodziców dzieci z niepełnosprawnością, opiekunów oraz personelu zajmującego się ich terapią rozwojową.

Ze strony PMM realizują go fizjoterapeutki Izabella Hetman i Małgorzata Foryt a partnerem jest Azerbejdżańskie Stowarzyszenie Fizjoterapii w Baku. Działania projektowe będą realizowane właśnie w Baku oraz w regionie Ganja.

W ramach projektu zaplanowano: wizyty domowe oraz spotkania w centrach rehabilitacyjnych z instruktażem dla rodziców, indywidualne konsultacje pacjentów z udziałem opiekuna i terapeuty prowadzącego oraz happening nad morzem. Zakładanym rezultatem jest przygotowanie i przekazanie rodzicom i opiekunom  filmów Więcej

Azerbejdzan1 (Azerbejdżan) Azerbejdzan2 (Azerbejdżan) Azerbejdzan3 (Azerbejdżan) Azerbejdzan4 (Azerbejdżan) Azerbejdzan5 (Azerbejdżan) Azerbejdzan6 (Azerbejdżan) Azerbejdzan7 (Azerbejdżan) Azerbejdzan8 (Azerbejdżan)

instruktażowych na temat prawidłowej opieki wspomagającej rozwój dziecka niepełnosprawnego oraz stworzenie grup wsparcia rodziców w obu regionach.

Według danych statystycznych w 2011 roku w Azerbejdżanie zarejestrowanych zostało 59 207 dzieci niepełnosprawnych (UNICEF, Situation Assesment: People with Disabilities in Azerbaijan, 2011). Na rehabilitację do Centrum Rehabilitacyjnego w Baku prowadzonego Azerbijan Physiotherapy Association (AzPTA) uczęszcza  10 dzieci dziennie, w rejonie Ganja codziennie z usług rehabilitacji korzysta 7-8 dzieci. W krajach rozwijających się, takich jak Azerbejdżan, dużym problemem jest niska świadomość społeczna na temat niepełnosprawności oraz brak akceptacji niepełnosprawnego członka rodziny. Najczęściej są to ludzie odosobnieni, bez perspektyw na edukację, a w związku z tym na podjęcie aktywnego życia zawodowego. Rodzice dzieci chorych lub dotkniętych rożnego rodzaju niepełnosprawnościami nie są informowani przez lekarza o konieczności prowadzenia rehabilitacji, która rzutuje na przyszłość ich dzieci. Z drugiej też strony personel medyczny ma bardzo mały dostęp do możliwości dokształcania się w dziedzinie rehabilitacji i nowoczesnych technik neurorozwojowych. W wyniku tych czynników osoby niepełnosprawne zostają stygmatyzowane, piętnowane i zepchnięte na margines życia społecznego bez możliwości doświadczania świata.

 

Projekt jest kontynuacją współpracy Polskiej Misji Medycznej i Azerbejdżańskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii w ramach projektu w 2015r.

Zwiń
Azerbejdzan1 (Azerbejdżan) Azerbejdzan2 (Azerbejdżan) Azerbejdzan3 (Azerbejdżan) Azerbejdzan4 (Azerbejdżan) Azerbejdzan5 (Azerbejdżan) Azerbejdzan6 (Azerbejdżan) Azerbejdzan7 (Azerbejdżan) Azerbejdzan8 (Azerbejdżan)

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.